חתימת חוזה עם גוי בחול המועד

רבני בית ההוראה
כ"א אדר ב' ה'תשע"ט

שאלה:

שלום רב ראובן היבטיח לירכוש דירה מגוי והחתימה תחול בחולו של מועד פסח לפני עורך דין. מה פשרה יכול ראובן לעשות עם הגוי כדי שלא יחתום בחול המועד והמכירה לא תתבטל.( כי ראובן רוצה את הדירה בהחלט(יכול לחתום אם הוא יודע שאם לא יחתום הוא מפסיד המכירה)?. מה הדין אם ראובן רוכש משמעון וניתחייבו שניהם לחתום בחול המועד ומחללים שניהם בחתימתם. נא לתת המקור אם אפשר. תודה מימון.

תשובה:

שלום וברכה

הנושא להתיר כאן הוא כמובן מצד דבר האבד, ובענין זה הכלל הוא כך:

אם לא היה פנאי לכתוב קודם המועד, או שהיה אונס שלא יכלו לכתוב את החוזה קודם המועד, מותר לעשות חוזה בחול המועד, וכן כאשר המוכר זקוק למעות אלו לצורך המועד והלוקח אינו רוצה לתת מעות רק לאחר חתימה על החוזה מותר, אבל בלא זה אפילו אם יהיה חשש הפסד אסור, כיון שאם אין את הלוקח הזה יהיה לוקח אחר.

מקורות:

שו”ע סי’ תקמה ס”ו ובמשנ”ב ס”ק לט, ושעה”צ ס”ק מה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *