החזר הרווח מעיסקא ממי שרשום כערב

רבני בית ההוראה
ה' חשון ה'תשע"ט

 

לאחר שקיבלו הצדדים את סמכות ביה”ד בקנין וחתמו על שטר בוררות כדין, ולאחר שמיעת טענות הצדדים, החליט ביה”ד כדלהלן:

א.  הנתבע פנה לתובעת וביקש ללוות סכום של 600,000$ לצורך רכישת נכס בחו”ל. התובעת העבירה  סכום של 6000,000$ לנתבע אשר חתם על הסכם הלוואה על סכום זה בתוספת 6% ריבית שנתית לפי היתר עיסקא נוסח הבנק. הנתבע – שהיה אמור להיות הנהנה היחידי מהעיסקא – חתם על ערבות לכל התחייבויות לנתבע. מוסכם על הצדדים כי הנכס בחו”ל לא הניב רווחים ואף הפסיד הרבה, וכן כי אין ביכולתו של הנתבע לפרוע את ההלוואה.

ב.  כמו”כ אין מחלוקת כי רוב הקרן נפרע, ושיתרת חוב הקרן עומדת נכון לזמן הדיון על סך של 170,000$ (כפי שהציג התובע בעת הדיון והנתבע הסכים לכך).

ג.  הכרעת ביה”ד היא, שמאחר ובהסכמי הצדדים  חתום הנתבע כערב בלבד, ומאחר והנכס בחו”ל לא הניב רווחים, חייב הנתבע לשלם את יתרת הקרן בלבד העומדת על סך 170,000$, ולא ניתן לחייב את הנתבע בתוספת דמי עיסקא (ריבית), לא בגין התקופה שעברה ולא בגין העתיד. (עי’ שו”ע חו”מ סי’ קכ”ט ש”ך ס”ק י”ב, קצוה”ח ס”ק ב’, נתה”מ ס”ק ד’)

ד.  בהתאם להסכמת הצדדים, הנתבע חייב לרשום הערת אזהרה על הסך הנותר לתשלום לטובת התובעת על הנכס שבבעלותו או בשליטתו, וכנגד זה מתחייבת התובעת להקפיא את הליכי ההוצאה לפועל כנגד הנתבע.

 

_______________        _______________         _______________

אברהם דרברמדיקר, אב”ד               ברוך שובקס                     דוד ישעי’ סעמיאטיצקי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *