האם מותר להרחיב את הסוכה בחוה”מ לצורך שמחה שעושה במהלך החג?

רבני בית ההוראה
כ"ז תשרי ה'תשע"ט

שאלה:

האם מותר להרחיב סוכה בחוה”מ מעשה אומן כשמצפה להרבה אורחים וכן כשעושה
שמחת ביה”ש בביתו או קידוש לשמחה [דאע”פ שבברית מילה משמע בבה”ל דלא הוי רק
כצורך המועד מ”מ למה לא יהא בניד”ד כמכשירי אוכל נפש ובברית אולי הללו בלי
זה היו אוכלין בביתם ולא מזמינן כדי שיהנו מהסעודה רק לצורך המצוה ע”כ לא
מקילין טפי מצרכי המועד משא”כ בניד”ד שיהנו באכילה ושתיה].

תשובה:

שלום רב,

מותר להרחיב את הסוכה לצורך שמחת יו”ט, אין סברא שיהיה אסור, זה הרי ממש צורך המועד. אולי שם מדובר באופן שאין זה צורך המועד אלא רק לצורך ברית שזה אסור משום שצרכי מצווה לא התירו מלאכת חוה”מ.

תגובה אחת

    יהודה:

    בס”ד
    אמנם השואל שאל על מעשה אומן, ולא סגי בצורך המועד, ובא להתיר מדין מכשירי אוכל נפש
    אכן במאירי (כז סע”א, גבי עושין סוכה בחוה”מ) מבואר לכאורה שאסור במלאכה גמורה
    וגדולה מזו מחמיר במאמ”ר, ראה באה”ל ריש תרל”ז שדחה דבריו, אבל מעשה אומן אין לנו, וזה חידוש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *