תרומות – לחץ כאן

דברים שבקדושה כנגד צינורות הביוב

שאלה:

שלום
1. צינור מי שופכין גלוי, אם מותר בתפילה, ק"ש ולימוד תוך ד' אמותיו, ואם יש נפק"מ אם שומעים המ"ש יורדים.
כמו"כ מכסה ביוב ברחוב אם יש בעיה לכל הנ"ל
וכן אם יש ביהכ"ס סמוך ושומע קול היציאות.
2. אם יש מולו עורה או צואה חוץ לד' אמות ממקום שכלה הריח, והוא עוצם עיניו או משפילן שאינו רואה כלל הערוה או הצואה, אם מותר להתפלל, לקרות ק"ש וללמוד.
3. מאיזה גיל אסור לשמוע קול שירת ילדה, ואם קורא ק"ש או מתפלל ופתאום שומע זמר אשה (מעל גיל המותר) מה עושה.
4. קורא ק"ש ובא מונע כגון ילד לא נקי וכדו', אם מותר לו להפסיק ולסמן לו בידו שילך, ואם מותר לומר בפיו 'נו נו', ואם יש נפק"מ היכן אוחז.
5. אני קורא פסוק א' של ק"ש תחילה בלי כוונה ומיד מכוון על כל תיבה, אם יש גבול כמה מותר להפסיק בשתיקה ולכוון.

תשובה:

שלום וברכה

  1. מעיקר הדין כיון שהצואה נשטפת בצינורות האלו ואינה נשארת בהם, דינה כבית הכסא של פרסאי שמותר לומר כנגדם דברי קדושה, ראה הליכות שלמה פרק כ אות ב בשם הגרש"ז אויערבך, אבני ישפה א סי' יא. אמנם בשו"ת שבט הקהתי ח"ג סי' נ כתב לכתחילה להחמיר שמא דינם ככותלי בית הכסא. מכסה הביוב דינו קל כי הוא בכלל עליון הרבה יותר. אין בעיה בסמיכות השירותים.
  2. לא מועיל חוץ לד' אמות אלא אם כן זה ברשות אחרת ואינו רואה, ולענן זה נחלקו הפוסקים אם מועיל לעצום עיניו. ראה הקדמת המשנה ברורה לסי' עט, ושם ס"ק יד.
  3. מגיל שלוש יכול להיות כבר בעיה.
  4. מותר, אבל לכתחילה יסמן רק ביד ואם אי אפשר גם בנו נו.
  5. אין גבול.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל