לתרומות לחץ כאן

גמר החתימה

מתוך כתב העת "בסוד שיח", בעריכת שאול שיף

גמר החתימה

בשער יששכר – מונקאטש כתב :

שמעתי בשם הגאון הקדוש מהר"ש מקאמינקא זצ"ל, שבפסוק (במדבר י"ד, י"ט) "סלח נא לעוון העם ה'זה כ'גודל ח'סדך ו'כאשר נ'שאת ראשי תיבות חנוכה. ונראה לומר כי זוהי הוכחה נוספת על מה שכתוב בספרים, כי גמר החתימה הוא בחנוכה. תחילת החתימה היא ביום הכיפורים וסופה בחנוכה.

הרב הקדוש מרוזין אמר בשם צדיקים ראשונים, שבחנוכה אפשר לפעול שנה טובה יותר מבכל שאר הימים טובים, ומה שאי אפשר להשיג בכל הימים טובים אפשר להשיג בחנוכה. והרבי מקוברין זצ"ל אמר שהזקוק לרפואה יכול לפעול בחנוכה, וכן איתא ב"בני יששכר"  שב"זאת חנוכה" מסוגל להיוושע בזרעא חייא וקיימא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.