תרומות – לחץ כאן

שטר הלוואה עם ערב קבלן

בס"ד

תאריך _________________________

אני  החו"מ לויתי סך של _________ ( במילים __________________) מר' ________________. זמן הפרעון הוא _______________. ונאמן עלי המלוה לומר שלא נפרע החוב כל זמן ששטר זה קיים, אא"כ יש לי שובר בחתימת ידו. שם הלוה_______________  חתימה _______________

ערב

אני החו"מ ערב קבלן בעד הלואה דלעיל, ואמרתי לו תן לי ואני אתן, והנני מחוייב לפרוע למלוה מיד כשיתבעני. שם______________  חתימה ___________

בס"ד

תאריך _________________________

אני  החו"מ לויתי סך של _________ ( במילים __________________) מר' ________________. זמן הפרעון הוא _______________. ונאמן עלי המלוה לומר שלא נפרע החוב כל זמן ששטר זה קיים, אא"כ יש לי שובר בחתימת ידו. שם הלוה_______________  חתימה _______________

ערב

אני החו"מ ערב קבלן בעד הלואה דלעיל, ואמרתי לו תן לי ואני אתן, והנני מחוייב לפרוע למלוה מיד כשיתבעני. שם______________  חתימה ___________

בס"ד

תאריך _________________________

אני  החו"מ לויתי סך של _________ ( במילים __________________) מר' ________________. זמן הפרעון הוא _______________. ונאמן עלי המלוה לומר שלא נפרע החוב כל זמן ששטר זה קיים, אא"כ יש לי שובר בחתימת ידו. שם הלוה_______________  חתימה _______________

ערב

אני החו"מ ערב קבלן בעד הלואה דלעיל, ואמרתי לו תן לי ואני אתן, והנני מחוייב לפרוע למלוה מיד כשיתבעני. שם______________  חתימה ___________

Join the Conversation

2 Comments

  1. ואם הערב קבלן חתם בלי כל הפירוט המופיע בשטר, אני הח"מ ערב קבלן בעד ההלוואה ואמרתי וכו', רק לפני חתימתו מופיעות האותיות ע"ק, האם גרע מתוקף היותו ערב קבלן?

    ואגב אציין שנראה לי שזו טעות המקליד בשטרכם, אני החו"מ.. וצ"ל אני הח"מ

  2. לגבי החותם אני ערב קבלן, דעת הרמ"א בחו"מ סי' קכט סעיף יח שהוא ערב קבלן והש"ך מביא שם דעת מהרשד"ם שפסק שהוא ערב סתם. ומאחר והערב הוא המוחזק, יש עדיפות שערבותו תהיה תקיפה לכל הדיעות.
    החו"מ = החותם מטה, הח"מ = החתום מטה. אין טעות ואין הבדל בין שני הלשונות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל