לתרומות לחץ כאן

שטר הלוואה עם ערב קבלן

בס"ד

תאריך _________________________

אני  החו"מ לויתי סך של _________ ( במילים __________________) מר' ________________. זמן הפרעון הוא _______________. ונאמן עלי המלוה לומר שלא נפרע החוב כל זמן ששטר זה קיים, אא"כ יש לי שובר בחתימת ידו. שם הלוה_______________  חתימה _______________

ערב

אני החו"מ ערב קבלן בעד הלואה דלעיל, ואמרתי לו תן לי ואני אתן, והנני מחוייב לפרוע למלוה מיד כשיתבעני. שם______________  חתימה ___________

בס"ד

תאריך _________________________

אני  החו"מ לויתי סך של _________ ( במילים __________________) מר' ________________. זמן הפרעון הוא _______________. ונאמן עלי המלוה לומר שלא נפרע החוב כל זמן ששטר זה קיים, אא"כ יש לי שובר בחתימת ידו. שם הלוה_______________  חתימה _______________

ערב

אני החו"מ ערב קבלן בעד הלואה דלעיל, ואמרתי לו תן לי ואני אתן, והנני מחוייב לפרוע למלוה מיד כשיתבעני. שם______________  חתימה ___________

בס"ד

תאריך _________________________

אני  החו"מ לויתי סך של _________ ( במילים __________________) מר' ________________. זמן הפרעון הוא _______________. ונאמן עלי המלוה לומר שלא נפרע החוב כל זמן ששטר זה קיים, אא"כ יש לי שובר בחתימת ידו. שם הלוה_______________  חתימה _______________

ערב

אני החו"מ ערב קבלן בעד הלואה דלעיל, ואמרתי לו תן לי ואני אתן, והנני מחוייב לפרוע למלוה מיד כשיתבעני. שם______________  חתימה ___________

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. ואם הערב קבלן חתם בלי כל הפירוט המופיע בשטר, אני הח"מ ערב קבלן בעד ההלוואה ואמרתי וכו', רק לפני חתימתו מופיעות האותיות ע"ק, האם גרע מתוקף היותו ערב קבלן?

    ואגב אציין שנראה לי שזו טעות המקליד בשטרכם, אני החו"מ.. וצ"ל אני הח"מ

  2. לגבי החותם אני ערב קבלן, דעת הרמ"א בחו"מ סי' קכט סעיף יח שהוא ערב קבלן והש"ך מביא שם דעת מהרשד"ם שפסק שהוא ערב סתם. ומאחר והערב הוא המוחזק, יש עדיפות שערבותו תהיה תקיפה לכל הדיעות.
    החו"מ = החותם מטה, הח"מ = החתום מטה. אין טעות ואין הבדל בין שני הלשונות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *