גזיזת ציפורניים בחול המועד / הסרת שיער הגוף לאשה בחול המועד

שאלה:

בס"ד מועדים לשמחה ! האם אדם שרגיל לגזור ציפורניים בכל ערב שבת לכבוד שבת (הכוונה כל שבוע ) יכול לגזור גם מחר לכבוד שבת למרות חול המועד ? וכנ"ל לגבי גילוח שיער הידיים והרגליים לנשים וסידור גבות ? האם מצוות נטילת לולב היא רק עד השקיעה ? והאם אישה שלא נטלה לולב ביום טוב של סוכות יש עניין שטיטול לפחות בחול המועד או שאין צורך ? הכוונה לבקש מאדם ירא שמיים שיש ברשותו ארבעת המינים וליטול אותם . בנוסף , אם באים אורחים לביתנו בחג ואני רוצה שיראו רכב נקי מותר לשטוף אותו בחול המועד ? יש לציין שהדבר לא גורם לי טרחה רבה וכמובן שזה ללא שכר. תודה רבה !

תשובה:

מועדים לשמחה

לענין איסור גזיזת ציפורניים בחול המועד נאמרו כמה אופנים להתיר: א. אדם שגזז ציפורניו לפני החג אלא ששבו וגדלו שנית, רשאי לגוזזם במועד [אך, זה אינו מצוי כל כך].

ב. יש שהתירו לגזוז ציפורניים בערב שבת חול המועד או בערב שמחת תורה, והמיקל בכך יש לו על מי לסמוך.

ג. אדם שציפורניו מלוכלכות ואינו יכול ליטול ידים כהלכה בלי שיגזזן [כיון שקשה לנקותן].

מותר לאשה להסיר שיער הגוף בחול המועד אם יש בכך צורך, ראה כאן.

אין לרחוץ את הרכב בחול המועד.

מקורות:

א. מגן אברהם סי’ תקלב ס”ק א. אך, באליה רבה שם התיר זאת רק בסכין ולא במספריים. וראה ערוך השולחן שם סעי’ ב שהקיל בשעת הדחק גדול לגזוז ציפורניים גם למי שלא גזזם קודם החג [ומשום שבמקום צער סמך על דעת השולחן ערוך שם שמתיר וכמנהג רבים מבני עדות המזרח].

ב. שו”ת נחלת שבעה ח”ב סי’ נז, והסכימו עמו כמה מגדולי האחרונים הובאו בס’ כף החיים. אך, השבות יעקב (ח”א סי’ יז) חולק.

ג. וכשאר צרכי מצוה שהתירו להם זאת [מוהל וכדומה].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *