עבודה עם מוזיקה בצום עשרה בטבת

רבני בית ההוראה
ט' טבת ה'תשע"ט

שאלה:

האם מותר לעבוד בעשרה בטבת?
ומה הדין באולפן הקלטות שזה עבודה עם מוזיקה?

תשובה:

שלום רב

אין איסור לשמוע מוזיקה בתענית עשרה בטבת ואחרים, אולם נראה שכשם שאמרו לגבי רחיצה שבעל נפש יחמיר על עצמו כך גם לגבי מוזיקה. בפוסקים נראה שההגדרה של חומרא זו לנהוג ביום עשרה בטבת כמו בשבוע שחל בו תשעה באב, לכן רבים נמנעו מלקבוע חתונות בליל עשרה בטבת אף שהיא סעודת מצוה.

לכן, במקרה שלך שמדובר בצורך של פרנסה ולא בשמיעה להנאה בלבד, יש להתיר.

6 תגובות

  יוסף אלטר:

  בקיצור שו”ע כתב סימן קכב

  ישראל שפרנסה שלו בכלי זמר מותר לזמר בבית אינו יהודי בכדי פרנסתו עד ראש חדש. אבל מראש חדש עד אחר התענית אסור ויום שבעה עשר בתמוז עצמו גם כן אסור. וכן עשרה בטבת.
  נראה מדבריו כי אסור גם לצורך פרנסה.

  רבני בית ההוראה:

  כיון שאין מקור ברור לאסור מוזיקה בתענית, סברנו להקל לצורך פרנסה.

  דיין גבריאל:

  האם המקור הבא לא מספיק מפורש כדי לאסור שמיעת מוזיקה ביום תענית :

  כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו בין שהיה מתענה עם הצבור על צרתם, הרי זה לא ינהג עידונין בעצמו ולא יקל ראשו ולא יהיה שמח וטוב לב, אלא דואג ואונן כענין שנאמר: מה יתאונן אדם חי [איכה ג, לט].

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקס”ח, סעיף י”ב

  רבני בית ההוראה:

  זה יספיק לאסור נגינה של שמחה אבל לא יהיה דררא לאסור נגינה לפרנסה.

  דיין גבריאל:

  תגובתי הייתה ביחס למה שנכתב בתחילת התשובה :
  “אין איסור לשמוע מוזיקה בתענית עשרה בטבת ואחרים”

  רבני בית ההוראה:

  שוב, זה לא איסור נקודתי על מוזיקה אלא על תענוג באופן כללי, בשונה מימי בין המצרים שם חכמים אסרו זאת באופן ספציפי – ריקודים ומחולות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *