דברי קדושה כנגד שיער מגולה וטפח מגולה באשה

רבני בית ההוראה
י"ד כסלו ה'תשע"ט

שאלה:

האם מותר לקדש בשבת ולשיר שירי קודש ולברך או להתפלל בשולחן שבת כאשר יושבות בו נשים בלבוש לא צנוע או בגילוי ראש?

תשובה:

שלום רב.

אסור לומר דבר שבקדושה מול טפח מגולה שבאשה במקום שדרך נשים צנועות לכסותו, ויש שהחמירו בזה אפילו בפחות מטפח. ונחלקו הפוסקים, באופן שיש מולו אשה שאינה צנועה אם די בעצימת עיניים או שצריך לסובב את פניו.  להלכה, הכריע המשנה ברורה שבמקום שלא ניתן לסובב את פניו יש לסמוך על דעת המקילים שדי בעצימת העיניים. דין זה אמור גם לגבי גילוי שיער באשה נשואה. במקרה שלך אכן המצב לא נוח, אבל צריך לעשות מאמץ…

מקורות:

ראה שולחן ערוך או”ח סי’ עה סעי’ א – ב, ובמשנה ברורה שם ס”ק א -ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *