האם יש חיוב לעמוד כשארון הקודש פתוח?

האם צריך עמוד לאחר שהחזירו את הספר תורה לארון הקודש אבל עדיין לא סגרו אותו?

תשובה:

שלום רב

מעיקר הדין, כאשר הספר במקומו מותר לשבת אף שארון הקודש פתוח, אולם רבים נהגו לעמוד באותה שעה. שאלה זו נוגעת למעשה בעיקר בימים הנוראים שבהם נהגו בזמן אמירת פיוטים רבים לפתוח את ארון הקודש.

מקורות:

ראה טז יו"ד סי' רמב  ס"ק יג, וכ"כ במשנה ברורה סי' קמו שער הציון ס"ק יח, שארון הקודש נחשב רשות אחרת ולכן אין חיוב לעמוד. אולם בס' פנים מאירות ח"א סי' עד נקט שיש חיוב לעמוד באותה שעה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *