הדרכה לכלכלה על פי דרך התורה – חלק ג'

מתוך הסימפוזיון לכלכלה בתבונה

שנערך ע"י גמ"ח 'יד שמשון' – אחוזת ברכפלד

לחץ כאן למעבר למאמר הקודם – הדרכה לכלכלה על פי דרך התורה – חלק א'

לחץ כאן למעבר למאמר הקודם – הדרכה לכלכלה על פי דרך התורה – חלק ב'

שאלה:

האם אפשר לתת הערכה, מהו הסכום החודשי לו זקוקה משפחה בת 4/5/6 נפשות? או שאין אפשרות לתת אומדן כללי, והתשובה היא פרטית לכל אחד ואחד.

תשובה:

לא זה המקום להיכנס לדיון פרטני על סכום הכסף אותו צריכה כל משפחה לפי מספר הנפשות שהיא מונה, וברור שאין לשאלה תשובה מוחלטת. אולם ברצוני ליתן לשומעים רעיון, שבאמצעותו ניתן אולי לעקוף את הבעיה. זוהי עצה נפלאה וכאלה שיישמו אותה העידו בפני שהיא מאוד עזרה להם.

הרעיון הוא שמי שמקבל על עצמו גדר מוחלט בצורה חזקה מאוד, שלא לחרוג בהוצאות מהכסף שיש ברשותו – משמע: לא להיכנס למינוס בבנק ולא לקנות שום דבר בשיקים דחויים או באשראי, אלא, ממש כפשוטו – לחיות לפי הכנסותיו בלבד, רואה ברכה גדלה מאוד! והדבר בדוק ומנוסה, שהעושה כך לא נזקק ליותר ממה שיש לו.

לעצה זו ישנו הגיון טבעי וגם עניין סגולי.

העניין הטבעי הוא שאדם שמתרגל לחיות רק ממה שיש לו, הרי גם כשקשה יותר הוא משתדל מאוד ומחפש דרכים להסתדר. ויש לו גם את הכוח הנפשי לעמוד בזה כי החלטתו החזקה  שלא לפרוץ את הגדר שקבע לעצמו, נותנת כוחות נפש גדולים כדי להתמודד עם הקושי.

העניין הסגולי הוא שוודאי הקב"ה משפיע סייעתא דשמיא מיוחדת, כדי שיוכל האדם להמשיך ולהחזיק מעמד בדרך ישרה וטובה שבחר לעצמו, ולכך מי שקובע לעצמו לחיות ממה שיש לו הקב"ה דואג שיהיה לו תמיד את מה שהוא מוכרח.

שאלה:

כיצד אפשר להתכונן כלכלית לנישואי ילדים אצל משפחות אברכים?

תשובה:

זוהי אכן שאלה גדולה מאוד. אבל זו בעצם לא שאלה  לאברכים בלבד, כי הרי בחשבון פשוט גם לאנשים עובדים שמבוססים כלכלית יש קושי גדול לחתן ילדים. משכורת ממוצעת של אדם עובד מספיקה בקושי לכלכל משפחה ובוודאי שלא לחתן ילדים בסכומים גדולים מאוד. הנושא הזה הוא מאוד כאוב ולאף אחד אין פתרון הגיוני. משמיים נשלח ניסיון זה לדורנו, וצריך לנסות להתמודד איתו.

הרי הקב"ה דואג לכולם, ואנו רואים בפועל שאנשים רבים הוציאו סכומי עתק כדי להשיא את ילדיהם, ולא שמענו על כאלה שנפטרו לבית עולמם, השאירו מיליוני שקלים חובות…! יש סייעתא דשמיא גדולה בעניין הזה ואפילו שאנחנו לא מבינים איך זה קורה, כולנו רואים בחוש שה' עוזר.

ההשתדלות להשיג ולהרוויח יותר כסף היא לאו דווקא הדרך להתכונן לנישואי הילדים. היו שני בחורים שלמדו יחד בישיבה. האחד, שהיה שקוע בלימוד המשיך לשקוד על התורה גם לאחר שהקים משפחה, לעומתו, חברו, שדאג לפרנסה, עזב את הלימוד והתאמץ להרוויח הרבה כסף. לימים השתדכו שתי המשפחות, ובסעודת האירוסין כשדיבר המחותן, זה שעבד קשה לפרנסתו, אמר שרוצה להתוודות ולספר, שכל חייו הסתכל על חברו שיושב ולומד כאל 'בטלן' שלא דואג לפרנסה וחשב לעצמו כי מי יודע מה יהיה איתו ואיך יסתדר..?! ועכשיו, הוא קולט שהוא זה שהיה ה'בטלן', כי בנו של חברו, שלמד כל חייו, קיבל ממנו דירה שעל הכסף לרכישתה עבד באותן שנים ארוכות…

עצה נוספת בעניין זה, יש בה רווח גדול מאוד לכל מי שיאמץ אותה – ישנן שני סוגי משפחות המגיעות לנישואי ילדיהם: כאלה שעוד לפני שמחתנות את הילד הראשון צוברות חובות בסדר גודל של כמה עשרות אלפי דולר! ולעומתן, אלה שמתאמצות מאוד, ומצליחות לחסוך סכום דומה. לכאורה, רבים חושבים שההבדל ביניהן אינו גדול כל כך, מכיוון שהן גובה החוב והן סכום החיסכון אינם כה משמעותיים כאשר מדובר על הוצאה ענקית בסדר גודל של נישואי ילד ! ורבים שואלים את עצמם: לשם מה להתאמץ ולחסוך, והרי עם כל המאמץ לא יגיעו לסכום משמעותי, ואפילו לנישואי הילד הראשון הסכום שיחסך  לא יתחיל להספיק!!

בעניין זה אני רוצה להציע לציבור מנייה ששווה כסף רב! מי שיתאמץ לחסוך משך השנים ויזכה להגיע לנישואי הילד הראשון עם חיסכון משמעותי, מכוח זה תצמח לו ברכה גדולה והרווח שלו ושל משפחתו יהיה הרבה יותר גדול מגובה הסכום שחסך. הברכה הזו טמונה בהרגל שהוא סיגל לעצמו ולמשפחתו לחיות בחשבון, רק לפי מה שיש, ולא לבסס את החיים על הלוואות, הנהגות טובות אלה יעזרו לו להמשיך בדרך זו הלאה, ויגיע למצב בו יוכל לומר לקב"ה, כמו שאמרו הנשים הצדקניות במצרים: 'אנחנו עשינו את שלנו, ואתה תעשה את שלך!'

הקב"ה הוא זה שידאג שגם בתקופות קשות יותר בחייו, כמו זמן נישואי הילדים,יצליח זה שגדר את עצמו מחד, והתאמץ לחסוך מאידך, לעמוד בהחלטתו לא לחרוג מאפשרויותיו, ואף על פי כן להצליח לחתן את ילדיו בשמחה ובכבוד.

את העצה הנוספת, והטובה ביותר שישנה, למדנו מאימותינו – וזוהי התפילה. צריך להתפלל הרבה להצלחה בכל העניינים ובפרט בעניין הזה, שהישועה אינה נראית בו בדרך הטבע. כדאי מאוד גם לעבוד על עצמינו לקחת את הנושא הזה בקלות, ולהשתדל לא לדאוג מדי כדי לא לפגוע בבריאותנו. צריך לסמוך על השם ולהאמין בו, וודאי שהקב"ה ישפיע עלינו ברכה והצלחה.

שאלה:

ישנם אנשים שכבר שקועים בחובות גדולים ומגלגלים סכומים עצומים בגמ"חים – מהי העצה לאנשים אלו, הרי להם כבר לא תעזורנה העצות הרגילות לכלכלה נבונה?!

תשובה:

הניסיון מוכיח שבמקרים מהסוג הזה, אלו שהסתבכו ונפלו, דווקא המכה החזקה שקיבלו, עזרה להם בסופו של דבר לפתור את בעייתם מן השורש. פעמים רבות יש למשפחות הללו קרוב משפחה או רב שמקורב אליהם, ודורש את טובתם, וכשאותו אדם דואג לכך שלא יוכלו יותר לקבל הלוואות, כדי שמסכת הגלגולים חסרי המוצא תאלץ להיפסק, הם נאלצם לקלוט את מצבם האמיתי – הדבר הוא כואב מאוד אך זוהי הדרך היחידה שעשויה להביא  אותם לפתרון. במבט שטחי זה נראה אכזרי, אך זוהי בעצם, הדרך היחידה להציל את האנשים הללו – והתועלות שיש להם כאשר הם משנים את אורח חייהם הן רבות:

  • האחת, הם קולטים שיש להם המון זמן להרוויח ולדאוג לפרנסה במקום לבזבז שעות וימים בגלגולי חובות.
  • התועלת השנייה היא,  שבמצב כזה המשפחה והחברים נרתמים יותר לעזרתם בהלוואות ובתמיכות, כי כאשר יש אור בקצה המנהרה, והעזרה הכספית מגיעה למקום מסודר, ולא ל…'חבית ללא תחתית' יש לבני המשפחה והידידים מוטיבציה לעזור.
  • דבר נוסף וחשוב, שוודאי ישנה סייעתא דשמיא גדולה למי שמנסה להשתנות ומתחיל ללכת בדרך נכונה, והקב"ה עוזר לו מאוד לצאת מהמצב הגרוע שנתון בו.

שאלה:

האם יש לתמוך כלכלית במשפחה שלא חיה בצורה נכונה, ושוקעת לכן בחובות?

תשובה:

זו שאלה שלכאורה נראית קשה. הרי הכי קל לכולנו לתת לבן משפחה או לחבר כסף, להוריד מעצמנו את ייסורי המצפון ולחיות בהרגשה שעזרנו. הפתרון הקשה יותר, ולפעמים דווקא הוא הנכון, זה לא לתת תמיכות והלוואות, וזוהי העזרה האמתית לאותם אנשים! ברגע שניתן להם כסף זה לא פתרנו את הבעיה, אלא להיפך! הרחקנו מהם את הפתרון שעשוי להציל אותם, ובעקיפין סייענו להם לשקוע יותר ויותר עמוק… ומאידך, אם ניתן להם להגיע למצב נואש, שיגרום להם להכיר את הבעיה שהם נמצאים בה, הדבר יעזור להם להגיע לפתרון מהשורש.

אומנם מומלץ למי שיש לו קרוב משפחה או חבר שהסתבך כלכלית, והוא רוצה באמת לעזור לו, שבמקביל לכך שיביא את אותו אדם להכרה בבעייתו על ידי שלא יהיה לו כסף לגלגל. ישים בשבילו כסף בצד, כדי שיהיה לו לעזרה לאחר שישתקם. בכך הוא ירוויח שהמעשה שעושה אינו נגוע בקמצנות או באכזריות ח"ו אלא מונע באמת מרגש של רחמים כלפי השני.

שאלה:

אלו עצות כלליות אפשר לתת לניהול נכון של כלכלת הבית?

תשובה:

ישנה נקודה כללית שאפשר לייעץ בנושא, שאדם יהיה מודע לחולשותיו וישכיל להתנהל לפיהן.

לדוגמא, כרטיס אשראי. ההמלצה הפשוטה היא לבטל את כרטיס האשראי. רוב בני אדם לא רואים בכרטיס אשראי רק אמצעי תשלום אלא, כביכול, אמצעי מימון. כרטיס האשראי גורם שלא לחיות בחשבון, וזה גרוע מאוד.

דבר נוסף שכדאי לתת עליו את הדעת, הוא ביד מי מבני הזוג להפקיד את עיקר הניהול הכלכלי, גם בשאלה זו צריך להתבונן בחולשות של כל אחד, ולתת את הניהול הכלכלי ביד מי מביניהם שיותר מוכשר ומתאים לדבר. אך יש כמה נקודות להתבונן לפני שמחליטים: מצד אחד, אם האישה, שיש לה, בדרך כלל, יותר נטייה לפזרנות, תהיה מופקדת על הכסף, יש בזה תועלת, שכן כאשר האחריות תהיה עליה, והיא תראה את תוצאות הבזבוז, הרי תשכיל להתנהל יותר נכון. מצד שני, הרי הבעל הוא זה שחייב בפרנסה, ואם ישנה על האישה ממילא מעמסה גדולה, וזה קורה הרבה אצל נשות אברכים, אז כדאי שהבעל הוא שידאג לכל החשבונות הכספיים, אבל לטובת שניהם, יעשה זאת בשיתוף מלא עם האישה יחד,  שכן למי ששותף לחשבונות ולהחלטות קל יותר להתמודד עם צמצום.

שאלה:

מהו המבט הנכון על תוספות בניה ושיפוצים? והאם זה מומלץ?

תשובה:

דווקא על עניין זה אני חושש שנאמר: 'מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע', אך בכל זאת כדאי להגיד את האמת הפשוטה למי שכן רוצה לשמוע.

זה ברור שהבולמוס שתקף אותנו בעניין הזה הוא לא הגיוני ולא מוצדק, ולדעתי כל הגישה לעניין הוא מוטעית. הטעות הנפוצה אצל אברכים היא שעושים חשבון שכדאי להם לבנות כדי להשקיע מבחינה עסקית. אברך חושב שהוא ישקיע כמה עשרות אלפי דולר, וערך הדירה שלו יעלה בהרבה יותר מערך ההשקעה!

מבחינה מתמטית הוא בהחלט צודק, אלא שהטעות בזה היא פשוטה, שהרי אני מקווה שאף אחד מה'משקיעים' הללו לא רוצה  ללכת מן העולם בזמן הקרוב, וכל עוד הוא נשאר חי, וגר בדירתו המורחבת, אין לבנייה שום תועלת עסקית. גם אם ערך הדירה יעלה, כיון שהוא ימשיך לגור בה… (היחידים שעתידים להרוויח  מכך הם יורשיו…) הבעיה הגדולה היא שאנשים נגררים אחרי השכנים או קרובים וחברים, ולפעמים יש גם איזו הרגשה של הזדמנות, שאם השכנים כבר ממילא בונים אז כדאי מבחינה כלכלית להצטרף אליהם, זה אולי כדאי למי שיש לו כסף, וזה אכן יותר משתלם לעיתים מאשר למכור ולקנות דירה גדולה יותר, אבל מי שבקושי מתפרנס כל חודש, עלול להעלות את רמת חייו כאשר זה מעבר לאפשרויות שלו, ולשקוע בחובות שיהיה לו קשה מאוד לצאת מהם.

אמנם דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, אך עוגמת הנפש והלחצים שיש בלהחזיר את כל החובות משפיעים לרעה הרבה יותר מרחבות הדעת שמעניקה הדירה הגדולה. לכן רואים שהרבה מאוד מאלו שבונים ומשפצים מתחרטים על כך בתוככי ליבם, כיון שקשה להם מאוד לחיות עם החובות, ופעמים רבות לאחר הבנייה הם מרגישים שלא היה להם צורך אמיתי להיכנס ל'תענוג' המפוקפק הזה.

כל אחד צריך לחיות את חייו שלו, ולצעוד עם העיקרון הזה עד הסוף! צריך לעשות את חשבונו שלו בצורה מפוכחת, אם הוא באמת צריך את זה או לא, והאם יש לו כסף לכך. ולהיזהר שלא להיגרר לטעויות דימיוניות שמחירן לפעמים מאוד מאוד גבוה.


השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *