עומקא דדינא – חלק א'

מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
הערות בענייני שומר שמסר לשומר, והשואל פרה מחבירו והשכירה לאחר
להורדה

מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א
בענין הזכות קדימה לקנות בחכירות מגוי
להורדה

הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א
בענין הזכויות היוצאות מן העבודה
להורדה

הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א
בענין קנין בשומרים ודין שכחה
להורדה

הרה"ג יצחק שובקס
בירור בדיני שואל שלא מדעת
להורדה

הרה"ג יוסף פליישמן
בגדרי הטבות השכיר בעבודתו
להורדה

הרה"ג אשר פלג
בענין תשלום שכירות עבור רכב שנתקל בדרך
להורדה

הרב יוסף יצחק פרלמן – לונדון
חיובי שמירה של ש"ח וש"ש וההבדל ביניהם ודיוקים בפרשיותיהם שבכתוב
להורדה

שו"תים וחידו"ת על הלכות שומרים מאת חברי ביהמ"ד עפ"י סדר השו"ע

הלכות פקדון

הרב שלמה אקער
בענין שמירה על חפצים שמכרם ולא לקחום הבעלים
להורדה

הרב אליהו גולדברג
בענין שלח שליח לקנות חמץ, והגיע ערב הפסח והשליח לא מכר החמץ
להורדה

הרב דוד גרוסמן
בענין השואל בית ותכולתו
להורדה

הרב יוסף רוטמן
בענין שליחות יד בפקדון ע"י שליח
להורדה

הרב חיים שולמאן
בדין שנים שהפקידו חפצים ונגנבו כמה מהם
להורדה

הלכות שומר שכר

הרב מרדכי גבאי
בגדר התשלומין לשומר שכר
להורדה

הלכות אומנים

הרב שמעון שמואל הלברשטאם
בענין אינסטלטור שפשע במלאכתו
להורדה

הרב יהודה טננהויז
בענין חיוב שמירה בהשקאת עציצים
להורדה

הלכות שוכר

הרב יוסף פריד
בדין קבלת שכר כפול עבור נזק או שכירות (כגון ע"י ביטוח וכדו')
להורדה

הרב יצחק כ"ץ
בענין חיוב תשלומין באונס בשכירות פועלים ובתים
להורדה

הרב אברהם בוטרמן
בענין שוכר היוצא מדירתו תוך הזמן, ובגדר שכירות ליומא ממכר
להורדה

הרב דוד שני
בענין שוכר העוזב דירה קודם הזמן עקב ליקויים
להורדה

הלכות חכירות וקבלנות

הרב אשר שפירא
בענין ניכוי מתשלום השכירות במקרה של אונס בחפץ
להורדה

הלכות שכירות פועלים

הרב שלמה דייטש
בענין פיצויים בפיטורי פועל ע"פ משפטי התורה
להורדה

הרב ברוך שובקס
בדיני זכויות היוצרים
להורדה

הרב מאיר רוטמן
בענין שכר שליח (שד"ר) שנאנס באמצע שליחותו
להורדה

הרב יעקב מנחם מענדל ניילינגער
בענין תפיסה בתשלומי שכירות
להורדה

הרב אברהם ישעי' פישר
בענין איסור בל תלין בשכר המוהל
להורדה

הלכות שאלה

הרב גבריאל לוברבוים
בענין חיוב שואל בתאונת דרכים
להורדה

הרב הלל גריינימן
בגדר הפטור של מתה מחמת מלאכה
להורדה

הרב אברהם דרברמדיקר
בענין כלים שאולים מגמ"ח – האם רשאי להשאילם
להורדה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *