לתרומות לחץ כאן

עשה לך פרקליט ליום הדין

 

 

כל אדם העומד למשפט בפני בשר ודם שוכר לעצמו עורכי דין טובים, שיסדרו את טענותיו וימליצו טוב בעדו. ככל שהמשפט חשוב יותר, כך דואג האדם לשכור לעצמו פרקליטים טובים יותר ואינו חוסך בהוצאה זו, מתוך הבנה שכל השקעה קטנה בשכר פרקליטיו יכולה להטות את כל המשפט לטובתו.
בעוד ימים ספורים יעמוד כל אחד מאיתנו למשפט לפני אדון כל הארץ, והנושאים שיידונו שם הם חשובים וקריטיים לכל אחד: חיים ומוות, בריאות וחולי, פרנסה טובה או חלילה להיפך…

“צדק ומשפט מכון כסאך”
לפני מלך מלכי המלכים לא ניתן להביא פרקליטים בשר ודם, אך כל אחד יודע עד כמה הוא זקוק לסנגורים שילמדו עליו זכויות, לאחר כל מעשיו בשנה האחרונה.

“חסד ואמת יכופר עוון”
חז”ל מלמדים אותנו מהם הפרקליטים שיכול האדם להביא לדין לפני בורא עולם, ומהם הדברים שיכפרו על עוונותיו. כתוב בפסוק (משלי טז ו) ‘בחסד ואמת יכופר עוון’, ומבואר בגמרא (ברכות ה:) ש’חסד’ זו גמילות חסדים, ו’אמת’ זו תורה. כלומר העוסק בתורה ובגמילות חסדים, מתכפרים לו עוונותיו, וכמובן שעם פרקליטים כאלו, המכפרים על העוונות, זוכה האדם לשנה טובה.

עשה לך פרקליט – ‘חסד’ ו’תורה’
בימים אלו, ערב יום הדין, בהם כל אחד מחפש ורוצה למצוא ‘פרקליטים’ מעין אלו, בכולל ‘חושן משפט-אהל יוסף’ עמלים בתורה קרוב למאתיים אברכים מצוינים העומדים לכהן כדיינים ומורי הוראה בישראל, ועוסקים בתורה מתוך הדחק.

אנו מציעים לכם את האפשרות לשלב בתרומה אחת ‘חסד’ ו’תורה’, ששניהם יחד מכפרים עוון. בתרומה של סך 2300₪ או 600$ תחזיקו עשרה אברכים למשך יום שלם של לימוד תורה. עשרה אברכים יזכירו את שמכם לפני הלימוד לכתיבה וחתימה טובה, זכות שתעמוד לכם ביום הדין. החזקה זו כרוכה בחסד עם אברכים אלו הממיתים עצמם באהלה של תורה מתוך הדחק. ניתן לרכוש זכות החזקת חצי יום בסך 1150₪ או 300$. (נא לציין זאת בתרומה) (בצום גדליה לומדים בכולל חצי יום)

במשך כל אחד מימי הסליחות, החל מכ”ד אלול ועד סוף עשרת ימי תשובה, ניתן לרכוש זכויות אלו, כאשר אין ספק שזכות לימוד התורה של עשרה אברכים הלומדים בזכותכם וזכות הלימוד מוקדשת רק עבורכם, זכות המשלבת ‘חסד’ ו’אמת’, יכפרו כל עוון, ותזכו על ידי זה לכתיבה וחתימה טובה, ולשנה טובה ומתוקה.