לתרומות לחץ כאן

תקנת ארבע ארצות לגבי עונת תלמידי חכמים

שאלה:

ראיתי באתר שהייתה תקנה כזו, ברצוני לדעת היכן ניתן לעיין במקור ?
ועוד, חיפשתי באתר כי התלבטתי לגביי הוראה של המדריך חתנים שעונה היא פעמיים בשבוע, וברצוני היה לדעת למה האם אין היום עונת תלמידי חכמים אפילו לאברכים?

תשובה:

על מקור הדברים ראה פתחי תשובה סי' עו ס"ק ג. והזירו על כך גדולי הפוסקים ראה במקורות.

מקורות:

שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ג סימן כח:

בדבר מה שחדשו האחרונים שהביא הפ"ת סימן ע"ו סק"ג בשם מעיל צדקה שיש לת"ח בזה"ז לקיים עונה שתים בשבת ובבאור הלכה סימן ר"מ הביא כן גם מהחכ"א בשם צואת ר"י מפראג וכתר"ה כותב שכן הורו גם גאוני זמננו, הנה גם אני אומר כן, ואני מוסיף דלפ"מ שכתבתי שעיקר העונה הוא מה שהאשה משתוקקת ומתאוה, וכיון שכתב הפ"ת בשם ספר מעיל צדקה דהוא משום פריצת הדור וקנאת ירך חברתה הרי בא מזה תשוקה ותאוה ליותר מפעם אחת שלכן נמצא שהוא מעיקר העונה ואף שלא הכיר בעלה בזה יש לתלות שהוא מצד הבושה וגודל הצניעות דהרי בשביל זה קבעו הזמנים כדכתבתי לעיל ולכן שפיר הורו דיש ליעץ וגם לחייב שתי פעמים בשבת.

הקהילות יעקב באגרות קודש אגרת א': "ופשוט דלעניין הרוצה לפטור עצמו בפעם אחת בשבוע ולא ב׳ פעמים בשבוע קרוב דהוי ספק דאורייתא ממש, ומלבד זה איכא חיוב מיוחד בזמן שמכיר שהאשה משתוקקת לזה ואפילו ברמז קל כמבואר בשולחן ערוך", על פי ביאור הלכה סימן ר"מ, ועל פי מה שהנהיגו המעיל צדקה והחתם סופר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל