לתרומות לחץ כאן

קמח תפוחי אדמה בפסח / בישול ביום טוב בעידן המקררים

שאלה:

איזה קמחים מותר לאשכנזים בפסח?
שעמתי שיש מחמירים גם בקמח תפוח אדמה.

אם אשכנזי מתארח אצל ספרדי בחג ואינו שם כיור מפלסטיק, האם מותר להתארח אצלו?
בסימן תצה סעיף א ס"ק ח ובהערה מספר בדרשו – לפי הבנתי גם אוכל שלא מפיג טעמו יהיה מותר לכתחילה לבשל ביום טוב.?

תשובה:

שלום וברכה

מותר בהחלט לבני אשכנז לאכול קמח תפוחי אדמה בפסח. לגבי קמח מצה, יש מנהגים שונים, יש שנמנעים מאכילת מצה שרויה והם לא משתמשים כלל בקמח מצה, אבל קמח תפוחי אדמה [אף שדנו בו הפוסקים] למעשה מותר בשימוש וכך מנהג רוב ככל בתי ישראל.

הכיור מפלסטיק הוא חומרא, אני מניח שהם מקפידים על זהירות בענין החמץ בכלים, כדאי לעורר גם שלא להשתמש במים חמים ברחיצתם, אבל למעשה אין לאסור את הכלים.

לגבי בישול ביום טוב זה לא בדיוק מה שנאמר שם, הסיבה שהתירו לבשל לכתחילה ביום טוב היא משום שבאופן כללי בישול תמיד נחשב מפיג טעמו, אוכל טרי תמיד טוב וטעים יותר מאוכל שכבר התבשל אתמול. הנושא שנדון בשנים האחרונות, בזמנינו שיש מקרר טוב ויש מאכלים, גם אם לא כולם, שטעמם מהמקרר זהה לאוכל טרי ממש, האם מאכל כזה יהיה אסור לבשלו ביום טוב. ובזה נקטו להקל, שכיון שמטבעו הוא מפיג טעמו, אלא שאנחנו משמרים אותו באמצעים מלאכותיים של קירור, לכן הוא בכלל ההיתר של בישול לצורך אוכל נפש.

מקורות:

בפוסקים דנו לגבי אכילת קמח תפוחי אדמה, ויש דנו אפילו לגבי תפוחי אדמה עצמם – מפני שעושים מהם קמח, ראה פמ"ג סי' תנג ס"ק א, שאילת יעב"ץ ח"ב סי' קמז, ערוה"ש תחילת סי' תנב ועוד ולמעשה הקלו בזה בכל בתי ישראל, וראה נשמת אדם סי' כ שמביא כי מנהג פיורדא היה לאסור תפוחי אדמה בכלל כיון שעושים מהם קמח, אולם ראה אגרות משה ח"ג סי' ק שקביעת גדולי הדורות שאין לנו להוסיף על גזרת קטניות, כיון שהדבר יגרום למכשול, שמחמת חוסר במזון יבואו לאפות מצות שלא בדקדוק, ובכלל אלו הם חיי נפש. וע"ע ס' ארחות חיים ספינקא סי' תסב ס"ק ה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל