לתרומות לחץ כאן

הטעם לתענית בכורות בערב פסח

שאלה:

שלום למה הבכורים צריכים להתענות בערב פסח הרי היה צריך להרוג רק את המצרים?

תשובה:

שלום וברכה

שאלתך שאלת חכם ונאמרו בה ביאורים שונים:

הגרצ"פ פרנק בספרו מקראי קודש פסח סי' כב דן בשאלה זו, ומקשה עוד, שאם התענית היא זכר להצלתם ממכת בכורות היה מן הדין לתקן יום טוב ושמחה ולא תענית. ולכן הוא מפרש שהתענית היא זכר לתענית שהתענו הבכורים אז במצרים, שכיון ששמעו על מכת בכורות, והזירו אותם ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ומשום שכאשר ניתנת רשות למשחית להשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע וגם יש לחשוש שמא יגרום החטא, הם יתענו, ולזכר זה הם מתענים גם עתה. והוא בדומה לתענית אסתר הנעשית זכר לתענית של אותם ימים.

בס' הליכות שלמה תחילת פרק ח' הובא מהגרש"ז אויערבך, שטעם התענית הוא משום שניטלה מהבכורים הזכות לעבוד בבית המקדש בגלל חטא העגל, וזה לא קשור כלל לנושא של מכת בכורות לפי טעם זה.

עוד יש טעמים בזה על פי סוד, ואין כאן מקומם.

ברכה והצלחה וחג שמח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל