לתרומות לחץ כאן

ערלה באספרג החורש

שאלה:

שלום
רציתי לברר האם יש ערלה בצמח בר בשם אספרג החורש
המלקטים מלקטים חלק שקוראים לו אספרגוס
או שדינו ירק
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

לפי התיאור שאני רואה לגבי הצמח הזה, הוא דומה מאוד לפטל שנחלקו בו הפוסקים אם יש בו דין ערלה. שכן ענפיו הם חד שנתיים, אבל לא שותלים אותו מחדש אלא שורשיו או אפילו גזעו, מוציאים בכל שנה ענפים חדשים. נושא זה נדון כבר בראשונים, וראה שו"ת דברי מלכיאל ח"ה סי' קמג שמסקנתו שהו ירק, שאל"כ יהיה אסור לעולם באכילה אחר שהוא נובל אחרי שנים מעטות, אולם בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' קצו נוטה יותר להחמיר שיש בזה אסיור ערלה וברכתו העץ.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. אבל החלק הנאכל בשונה מפטל הוא סוג של גבעול
  ולא פרי והרי ערלה רק בפרי שנאמר וערלתם ערלתו את פריו [אבל היה לי צד קטן היות ואת החלק הזה אנשים
  אוכלים האם יהיה בזה ערלה אפילו שזה לא פרי במובן
  רגיל]
  כמו"כ מוכרים בשווקים אספרגוס שאני משער שזה כעין הצמח הזה רק מתורבת
  אז האם זה מותר?

 2. כדאי לשאול שאלה זו באתר של בית המדרש לחקר ההלכה בהתיישבות אמונת איש של הרב אפרתי, הם בקיאים בפרקטיקה ובצמחים השונים.

 3. כנראה בטעות נמחק הקטע הזה[מתוקן]
  אני בעצמי לא מכיר טוב את הצמח ,לפי מה שקראתי
  כן יש לו איזה פירות שנאכלים על ידי צפורים ובעלי חיים אבל השאלה נסובה על גבעול רך/ענף מסוים שמטפס
  מהשיח שהוא נחשב מעדן של צמחי הבר לבני אדם המלקטים אותו
  כמו כן בחנויות מוכרים אספרגוס שאני משער שזהו
  אספרג רפואי ובעצם גם עליו יש שאלה
  רק חשוב לי לתקן מה שכתבתי מקודם שחשבתי שענף לא נחשב פרי לעניין ערלה ודברתי עם איזה ת"ח וזה לא פשוט הרי בצלף יש חלק שנקרא תמרות ולדעת השו"ע יו"ד רצ"ד
  יש בזה ערלה "האביונות והתמרות [והקפריסין] של צלף חייבים בערלה במה דברים אמורים בארץ ישראל אבל בחוצה לארץ האביונות חייבים ותמרות וקפריסין פטורים:"
  אמנם בהגהות הגר"א שם " יא) האביונות כו'. טור וכמ"ש בברכות ל"ו א' אר"י צלף כו' אבל הרמב"ם פסק דגם בא"י אינו נוהג אלא באביונות ודבריו נראין דהא קי"ל כר"ע אף בדאורייתא נגד ר"א אלא מדאר"י צלף בח"ל כו' מכלל דבא"י קי"ל בהא כר"א וכמש"ש בגמ' וזה דעת הטור אבל הרמב"ם ס"ל כמר בר רב אשי שם ואמרינן ר"ע במקום ר"א עבדינן כוותיה לא משום דמיקל אלא משום דהלכה כמותו ובזה מתורץ קושית תוס' שם ד"ה והלכתא ועמ"ש בא"ח סי' ר"ב ס"ו:"
  אני רק מציע לפני החכמים
  כמו כן אספרג החורש שגודל פראי בר [למעט אם ניטע בידי אדם]
  זה גם נושא לגבי ערלה
  שהרי הכתוב אומר "וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים וכו'
  ושאלתי רב על האספרגוס החורש והוא רצה לומר שזה חשוב אילן סרק אבל זה לא פשוט לי היות והאספרג התרבותי מגדלים אותו [בכמאה זנים שונים לפי "המכלול"
  אז האם יקרא סרק הזן שהוא בר?
  הרי בכלאים ו' ה' איזהו אילן סרק כל שאינו עושה פירות וברמב"ם ובר"ב שם שאין הלכה כר' יוסי שסובר כל שאין נוטעין ממנו שדות שלימות
  אבל אולי זה לא פרי?
  מה שכן אם זה לא נטוע בידי אדם כלל האם זה עצמו אולי
  יפטור מערלה כדכתיב ונטעתם כל עץ מאכל?
  [דרך אגב לגמרי ואיני אומר שזה ראיה כלל ואולי דברו על צמח אחר תנו רבנן אספרגוס יפה ללב וטוב לעינים וכ"ש לבני מעים והרגיל בו יפה לכל גופו והמשתכר הימנו קשה לכל גופו[ברכות נ"א]]
  אבל גם יש סברא שראיתי כמדומני בשם החזון איש שאין סברא שיהיה צמח שייאסר עולמית
  בכבוד רב
  דוד

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל