לתרומות לחץ כאן

אינו זוכר מה כבר אמר בשמונה עשרה

שאלה:

מי שמתפלל שמונה עשרה, וזוכר שכבר אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" אבל אינו זוכר אם המשיך אחר כך לסוף הברכה או לברכה אחרת או לא (מסתמא לא הפסיק במילים משיב הרוח, אבל זהו המילים האחרונים שהוא זוכר בבירור שאמר) האם ימשיך ממשיב הרוח, או מסוף הברכה, או מתחילת שמונה עשרה?

תשובה:

ספק הוא אכן בעייתי ביותר, שכן כל אופן בו ינקוט הוא "מסתבך"… אם יבחר לחזור למקום שהוא זוכר בודאי שאמר, יתכן שכבר בירך ברכות נוספות ועתה שהוא חוזר עליהן הרי זו ברכה לבטלה, ואם יבחר בצד השני של הסקלה, וימשיך מהמקום אותו ודאי לא אמר, אולי השמיט באמצע ברכות ואז אינו יוצא ידי חובה בתפילה זו, ונמצא שהברכות שהוא אומר עתה הן לבטלה.

בחיי אדם כלל כד סעי' כא עוסק בשאלה זו, ומכריע שאם אלו אחת הברכות הראשונות חוזר לראש, ואם אחת מג' האחרונות חוזר לרצה, שכן כל שלושת הראשונות הן כברכה אחת וכן האחרונות, ואם הספק אירע באמצעיות, עליו להתחיל בברכה שהוא יודע בבירור שעדיין לא אמרה וראה שם בנשמת אדם את ראיותיו. אולם, בבן איש חי משפטים אות י חולק, וסובר שעליו להתחיל מהברכה שבה הוא מסופק אם אמרה, וכ"כ הכף החיים סי' קיט ס"ק כ בשם החסד לאברהם, וכ"כ אחרונים רבים וכן הורה החזון איש.

דעה מחודשת הביא בשו"ת מנחת יצחק ח"ה סי' ב, שאת הברכות בהן הוא מסופק יאמר במחשבה בלבד, לחשוש לדעות שהרהור נחשב כדיבור, ולאחר מכן ימשיך כדעת החיי אדם.

האופן המובחר ביותר, להמתין לחזרת הש"ץ ולשמוע היטב את הברכות בהן הוא מסופק ולכוין לצאת ידי חובה בתפילת החזן, ולאחר מכן להמשיך מהמקום אותו ודאי לא אמר עדיין.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. ראשית, למה שאדם לא יחתום את הברכה? הרי הוא זוכר שאמר את אמצע הברכה ומורגל בשלושו לחתום אותה 3 פעמים ביום כל יום.. אז למה לחשןש במקרה כזה,זה לא נשמע לי ספק אמיתי אלא יותר כנערווים מיותרים.
  ושנית,אם אכן יש ספק אמיתי,איני מבין מה מועילה העצה שהרב המשיב כתב,שישמע את חזרת השץ,שהרי בימנו רבים הם שליחי הציבור שאינם מכוונים להוציא את הקהל ידי חובה בחזרת השץ, ואם כן חסר התנאי של כוונת שומע וכוונת משמיע ונמצא שלא יוצא ידי חובה כלל

 2. את שאלתך הראשונה לא הבנתי, הרי זו עובדה שהוא לא יודע היכן התחיל לחלום ומה אמר, הוא כלל לא יודע היכן הוא אוחז… אם חתם לא חתם המשיך לא המשיך.. כל האחרונים שדנו בכך וכאמור נקטו שזה אכן ספק.
  לגבי ההערה השניה שלך, רוב בני אדם מן הסתם יודעים או לפחות רוצים שתחול תפילתם לפי מה שתיקנו חז"ל [כן שמעתי מהגרמ"מ קארפ שגם זה מועיל] אבל במקום של עמי ארצות ממש אולי באמת לא יועיל החזרת הש"ץ.

 3. לגבי השאלה הראשונה אבאר דברי: אני מתכוון שאדם שמתפלל שמונה עשרה שלוש פעמים ביום ומורגל בכך, מדוע שלא יחתום וידלג על חתימת הברכה? זה שאינו זוכר עצמו חותם את הברכה זה לא ספק אמיתי, כיוון שמורגל לחתום ומסתמא חזקה שחתם את הברכה כפי שמורגל, וזה אינו דומה לספק אמיתי שיש לחשוש אליו כגון בהזכרת המאורע למשל יעלה ויבוא בראש חודש, שאינו מורגל בכך ואם אינו זוכר עצמו אומר את המילים אז אכן זה ספק ועליו לחזור..

  לגבי ההערה השניה, אני יודע ששו"ע מפורש צריך כוונת משמיע ושומע מפורשות ובחסרון אחת מהן אין ספק שלא יצא.
  כוונה כללית של רצון להיות פה ולעשות מה שצריך בתפילת חזרה אינה דומה בעיני למי שמכוון לצאת ידי חובה בפירוש

 4. כאשר אדם יודע היכן הוא אוחז, אלא שהוא מסופק על אזיו ברכה האם סיים אותה כהלכה, ודאי שאתה צודק, השאלה מה קורה כאשר אדם בכלל לא יודע היכן הוא אוחז, הוא זוכר את עצמו לאחרונה במשיב הרוח, מה עשה משם ואילך? צע"ג…. כמו שיש לי ספק אם אמר אתה חונן, יש לי ספק גם אם הוא חתם…. לכאורה.
  לגבי שאלתך השניה יש לצדד לכאן ולכאן. כוונה כללית לעשות כרצון חכמים אולי תועיל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל