לתרומות לחץ כאן

בישול מי חלב עם בשר

שאלה:

שלום רב,

רצוני להבין מה שכתב הרמ"א (יו"ד פז, ו) שכתב לגבי מי חלב "ואפילו בבישול יש לאסור לכתחלה", הרי הוא בעצמו כתב בסעיף א שכל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה מותר בהנאה, ולכאורה גם בבישול, ומאי שנא ממי חלב שכאן אוסר לכתחלה ?

תורה היא וללמוד אני צריך.

תודה

תשובה:

שלום וברכה

על שאלתך זו עמדו האחרונים שם, היד יהודה מצדד שאולי הנאה זה תמיד ענין של כעין דיעבד ולכן התירו אבל בבישול עדיין אסרו לכתחילה מדרבנן, ובדרכי תשובה כתב שאינו איסור מדינא אלא מנהג. ראה בדבריהם.

[לתשומת לב המעיינים הכוונה כאן לדון אם גם הבישול אסור או רק האכילה, האכילה ודאי אסורה].

ברכה והצלחה

מקורות:

הצטרף לדיון

3 תגובות

 1. שלום,
  אולי יש להוסיף מה שהביא בהגהות רע"א (ד"ה המבשל בשר במי חלב): "קשה לי דמ"ש בשר חיה ועוף דשרי בבישול ובהנאה כיון דהוא דרבנן ה"נ מי חלב וראיתי בתפארת למשה שכ׳ לחלק דהני דהכא שהם מן מיני בהמה טהורה שנאסר מדאורייתא". ואחר שהאריך בזה, נראה שהוא מסיים בזה בצ"ע. ע"ש.

 2. גם עיינתי במה שהשיב לי הרב שליט"א, בדברי הדרכי תשובה (אות פה, ד"ה ואפילו בבישול), ואכתוב כאן לשונו לתועלת הענין: "עי׳ בחידושי הפלאה אות ו׳ שכ׳ דלאו מדינא אסור בבישול דהא לא אסרו בבשר חי׳ ועוף הבישול ולא אסור אלא משום מראית עין ואף דבמי חלב ליכא מראית עין כ"כ דהא מינכר שאינו חלב ממש אפ"ה איכא מראית עין".

  ולפי דבריו יוצא, שאינו מדינא, אלא משום מראית עין [ולכאורה, אינו רק מנהג].

  האם כוונת הרב שליט"א כשאמר שהוא משום מנהג היא שמאחר והדרכי תשובה עצמו בשם הפלאה מודה דבמי חלב ליכא מראית עין כ"כ דהא מינכר שאינו חלב ממש, ואף על פי כן אוסר מטעם זה, הרי שהדבר בגדר מנהג, כי איך אפשר לאסור משום מראית עין אם אין מראית עין כל כך, אם לא שהדבר הוא מנהג ?

  האם הבנתי נכון כוונת הרב שליט"א בביאור דברי הדרכי תשובה ?

  תודה רבה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל