לתרומות לחץ כאן

נגיעת אשה נדה בספר תורה

שאלה:

היי אני אישה רווקה השאלה שלי היא כזאת אם אנחנו מכניסים הכנסת ספר תורה מותר לי לגעת בספר תורה ולנשק או שאסור ?

תשובה:

בזמן מחזור יש להמנע מכך, אבל בשאר ימים, אף שלא טבלת לטהרה, העיקר מן הדין להקל בזה.

תזכו למצוות ולהרבות שמחות!

מקורות:

כתב השו"ע (יו"ד סי' רפ"ב סעיף ט'), וז"ל: "כל הטמאים, אפילו נדות – מותרים לאחוז בספר תורה ולקרות בו, והוא שלא יהיו ידיהם מטונפות או מלוכלכות", עכ"ל. וברמ"א (סי' פ"ח סעי' א') כתב, וז"ל: "יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר (הגהות מיימוני פ"ד). וי"א שמותרת בכל, וכן עיקר (רש"י הלכות נדה). אבל המנהג במדינות אלו כסברא ראשונה, ובימי לבון – נהגו היתר", עכ"ל. וכתב המשנ"ב (שם ס"ק ו'), וז"ל: "ובבנימין זאב סימן קנ"ג כתב שלא נהגו רק שלא לכנוס לבה"כ ולא לראות ס"ת, וגם כשמתפללת אינה עומדת בפני חברותיה, ומשום מנהג וכבוד עושין כן ולא משום איסור", עכ"ל. וכ"כ הכה"ח (שם ס"ק י') עיי"ש. ועל כן כתב במאמר מרדכי הלכות שבת פכ"ח סעי' ע"ה "נשים מותרות להסתכל בספר התורה. אמנם, בשעה שהאשה נידה, ודמים מצויים בה – אין זה מן הראוי שתסתכל בספר התורה, ואין בזה משום איסור, אלא רק מנהג כבוד בספר התורה".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל