לתרומות לחץ כאן

קידוש במקום סעודה

שאלה:

שבת שלום!

אני מתפלל מוקדם בבוקר בשבת וחוזר כשאשתי עוד מתפללת או כשמכינה את סעודת השבת.

אני מקדש בבית ואוכל ״כמנהג רבים בבית הכנסת״ מזונות וכו׳ .

1. האם יצאתי ידי חובה קידוש במקום סעודה בכך ששתיתי רביעית יין ?

2. האם יצאתי לידי חובת קידוש בזה שאכלתי כזית מזונות ?
3. האם מותר לכתחילה לאכול יותר מכזית מזונות בזמן שאני ממתין לאשתי לפני נטילת ידיים.
שזה לוקח בערך חצי שעה בדרך כלל?

תשובה:

תאכל מזונות, רביעית יין לבד זה לא לכתחילה.

אתה יכול לאכול גם יותר מכזית אבל שישאר לך תיאבון לסעודה, תזהר משיעור קביעות סעודה שלא יהיה חשש ברכת המזון.

מקורות:

בדין קידוש במקום סעודה מצינו כמה שיטות בפוסקים: אכילת עוגה – לדעת השו”ע  סי’ רעג סעי’ ה כזית עוגה יוצאים בו ידי חובת דין זה, וכך הכריעו רוב הפוסקים, אולם הגר”א [הובא בביאור הלכה שם] החמיר לאכול פת דוקא. מנהג העולם בזה כדעת השו”ע [אלא שיש שהחמירו שהכזית יהיה כולו מהקמח ולא בצירוף הביצים והסוכר וכיוצא בזה כמבואר במשנה ברורה סי’ רח. שתיית יין – דעת הגאונים שדי ברביעית יין של הקידוש לקיום דין זה וכן פסק השו”ע שם, אולם, הלבוש שם כתב שהיין של הקידוש לא יוכל להחשב כסעודה הבאה מחמתו, וצריך לשתות רביעית נוספת, וכדבריו הסכימו הב”ח ט”ז ומג”א ועוד, במשנה ברורה מחמיר עוד יותר, ולדעתו, לכתחילה גם עוד רביעית יין אינה נחשבת סעודה וכדאי לאכול עוגה, כמבואר בשער הציון שם ס”ק כט-ל. אכילת פירות – בקידוש הלילה אינם מועילים, אולם, בקידוש של יום שדינו קל יותר, פסק המשנה ברורה שניתן לסמוך על כך בשעת הדחק, ובפרט כששותה רביעית מיין הקידוש.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל