לתרומות לחץ כאן

שבת חתן בחדרים סגורים להורים גרושים

שאלה:

כשהאמא ישנה עם הבנות ושאר קרובות המשפחה והאבא עם הבנים בחדר אחר. האם מותר להם 1. לאכול ביחד בסעודת חתן? לישון בשבת חתן באותו בית? לספרדים

תשובה:

שלום רב,

יש קצת בעיה בסיטואציה הזו. השאלה היא כפולה גם לישון ביחד באותו בית וגם עצם הסעודה המשותפת.

כלומר, לגבי לישון ביחד באותו בית באמצעות חדרים נפרדים ושיש גם אנשים נוספים זה עוד אפשרי כי זה לא בקביעות. ואפשר לומר שמה שקבעו חז"ל בכתובות כז,ב ונפסק בשו"ע סי' קיט שאסור להם לגרו בסמיכות זה במגורים קבועים. (ראה שם בסוגיה שזכריה בן קבוטל שהיה כהן, ואשתו היתה שבויה שהיא אסורה לו מדרבנן (מחשש שמא נבעלה לגוי) נהג להיכנס לביתו רק כאשר יש אנשים נוספים).

הבעיה היא שהגמ' שם המביאה כמה דוגמאות שאסרו חז"ל לגרוש וגרושה, אחד מהם כאמור שלא לגור בסמיכות. ועוד דוגמא: אסור להם לבוא לביה"ד לדון ביחד ביניהם. כלומר, למרות שיש שם גם אנשים נוספים. דעת הרמב"ם שסוגיה זו עוסקת בכל גרוש וגרושה, גם כאשר הם מותרים לחזור (כגון שהוא לא כהן, והיא עדיין לא נישאה לאחר). אמנם הרא"ש והר"ן נקטו שסוגיה זו עוסקת רק בגרושה שאסורה לחזור לבעלה הקודם, כלומר, לשיטתם אין מקור לאיסור כגון לדון ביחד בביה"ד בגרושה שמותרת לחזור לבעלה. אולם השו"ע פסק כשיטת הרמב"ם ונמצא שלפחות לדעת הספרדים אסור לכל גרוש וגרושה לדון ביניהם, וממילא כש"כ גם סעודה משותפת למרות שיש אנשים נוספים.

אמנם, אם הם לא יתקשרו ביניהם יש מקום להקל. (כי לדון ביניהם בביה"ד זה דין ודברים בין שניהם). ראה שם ברמ"א שהביא מהתרומת הדשן שכתב להתיר לגרוש להיכנס לבית של חברו שהוא נשוי לגרשותו לשוחח איתו 2- 3 שעות כלשונו שם. למרות שגרושתו שהיא אשת חברו גם נמצאת בבית. ובדוגמא זו אין מחלוקת בין הרמב"ם וראשונים משום שלכו"ע היא גרושה שאסורה לחזור לבעלה הקודם מדאורייתא, א"כ יש לנו מקור שלהיכנס לביתה באקראי ולשוחח עם אחרים אין איסור. אולם הבית יוסף שם הביא את דבריו וכתב: "ואין דבריו נראים לי בזה ואף על פי שהביא ראיה לדבריו אינה מכרחת". א"כ לדעת הספרדים לכאורה קשה להתיר, למרות שבחלקת מחוקק שם ס"ק כד כתב "לא ידעתי טעם ברור לדברי המחמיר וראיות המיקל מספקת". וגם בכנה"ג שם ציין לדברי מהראנ"ח (סי' צא) שהביא את התרומת הדשן ודן ובדבריו ונראה שהסכים איתו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל