לתרומות לחץ כאן

מלאכה בשינוי מול אמירה לגוי

שאלה:

לכבוד הרבנים שליט"א!
בשבת האחרונה כ5 דקות אחרי השקיעה (וכמובן אחרי קבלת שבת), נפל החשמל הכללי בביתי (פלטה, תאורת לד, מזגן), בישוב שלי יש גוי שאפשר להביאו אלא שחשבתי שעד שאקרא לו כבר יתאחר הזמן ויגיע זמן צאת הכוכבים, הרמתי בשינוי בגב היד את הפיוז הראשי והוא קפץ שוב, התחלתי להוריד פיוזים ולהרים בשילוב ומיד עליתי על הפיוז המקצר, האם נהגתי כראוי? (יש לציין שאני פוסק כהרמ"א)

תשובה:

לא נהגת כראוי כלל. הרי קיבלת שבת, ואיזה היתר יש לחללה בהרמת החשמל? גם מלאכה בשינוי אסורה מדרבנן, ואינה מותרת אפילו במקום צורך. מה גם שכלל לא פשוט שזה נחשב שינוי כאשר התוצאה זהה לעשייה בידים, וכידוע נחלקו בכך אחרונים, אציין במקורות לשיטות בזה, אף שזה לא רלוונטי שהרי גם מלאכה בשינוי אסורה.

גם אמירה לגוי באופן כזה ככל שאין תינוק וכדומה, אינה פשוטה כלל, ואפילו בלי אמירה אלא רק להינות ממעשיו כלל לא פשוט, וכפי שביארנו כאן בהרחבה. אלא שכיון שזה בין השמשות וצורך מצוה יש להתירה את האמירה לגוי.

מקורות:

במהר"ח אור זרוע (סי' לא) כתב שהמניח קדירה על האש כלאחר יד חייב, כיון שבפעולת הבישול אין שום הבדל כיצד הקדרה הונחה על האש.

בדומה לכך הבן איש חי (רב פעלים ח"א או"ח סי' כ) דן האם אדם התולש פרי בפיו בשבת חייב, שהרי מלאכת התלישה היא מלאכה גמורה ואין הבדל באיכות של התלישה בכך שהוא קצץ את הענף המחבר את הפרי לאילן בפיו, מצד שני בודאי הדבר נחשב לתלישה בשינוי. למעשה הבן איש חי הסיק שיש בכך מחלוקת ראשונים, יש הסוברים שהוא אסור מהתורה ואינו נחשב כלאחר יד, ואילו אחרים סוברים שהוא אסור רק מדרבנן.

אולם האבני נזר (אגלי טל פתיחה אות ג) סבר שיש הבדל בזה בין שאר אסיורים לשבת, ואף שבשאר איסורים רק שינוי בתוצאה יש בו ממש, אולם בשבת ישנו פטור נוסף של מלאכת מחשבת ופטור זו פוטר גם אדם שעשה מלאכה כלאחר יד, אף שלא היה שום שינוי בתוצאה, כגון המוציא חפץ מרשות לרשות כלאחר יד, שהחפץ הגיע לרשות השני.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל