לתרומות לחץ כאן

בוילר על שעון שבת שידלק לקראת מוצאי שבת

שאלה:

שלום,
ראיתי שכתבו להתיר לכוון שעון שבת לדוד מים חמים, על מנת שבמוצאי שבת יהיה מים למקלחת.
אשמח להבהרות:
א. במשך השבת כאשר פותחים את ברז המים החמים, אפילו בזמן שאין באמת מים חמים – נכנסים מים חדשים לדוד. המים האלו יהיו המים שיתחממו ויתבשלו לקראת צאת שבת, זו לא בעיה?
ב. אני מכוון קרוב למוצש. אם בזמן הזה מישהו בטעות פתח את הברז על הצד של החמים, אמנם לא יוצאים מים חמים עדיין אבל סו"ס הוא ממש מכניס עכשיו מים חדשים לתוך הדוד הדלוק. זו לא בעיה?

תודה

תשובה:

בודאי אסור לפתוח את המים החמים בשבת, זה נכון בכל מקרה, כל הנושא אם כאשר אני נזהר שלא לפתוח, ויודע שגם בני ביתי נזהרים, עדיין יש בזה איסור שהייה, ובענין זה כתבנו כדלהלן:

בפשטות, במידה והכפתורים אינם מכוסים, יש בזה איסור שהייה ועל דרך מה שכתב השולחן ערוך סי' שכו סעי' יא:

"מרחץ שסתמו נקביו מע"ש, למוצאי שבת רוחץ בו מיד; אבל אם לא סתמו נקביו אף על פי שמאליו הוחם בשבת, צריך להמתין לערב בכדי שיעשו לפי שאסור לעשות כן, גזירה שמא יחתה בגחלים".

אמנם ראיתי למי שהקשה במה שונה הדבר ממה שאמרו בסי' רנ"ד ברמ"א סעיף ה ובמשנ"ב ס"ק לח שמותר לשים פת שתאפה בתנור למוצ"ש ולא חששו שמא יחתה מכיון שאסור לרדות הפת בשבת. וכתב שם במשנ"ב שבתנורים שלנו שאין איסור רדיה אסור מחשש שמא יחתה. כלומר החשש מחתייה הוא באופן שיש היתר להשתמש בדבר, ממילא כאן במים חמים שאין היתר להשתמש בזה בשבת לכאורה אין חשש מחתייה. אבל אינני בטוח שמכח קושיא זו לבד ניתן להתיר.

מה שנוכל לעשות בצירוף קושיא זו, הוא לכסות היטב את הכפתורים, ולסמוך על הסוברים שבאופן זה הוא כמו טוח בטיט שדינו כגרוף וקטום שאין בו איסור שהייה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל