לתרומות לחץ כאן

מניעה שלא ברצונו של הבעל

שאלה:

בס"ד
שלום הרב!
כתוב בשו"ע (סי' ה' סי"א) שאישה יכולה לקחת כוס של עקרין מבלי חשש סירוס.
ושאלתי היא, האם היא יכולה לקחת את הכוס בלי רשות בעלה אף במקום שבעלה לא קיים פרו ורבו? האם כשם שהיא משועבדת לו לעונה (כדמוכח מדין מורדת) ה"ה שמשועבדת לו להיות ראויה לעיבור לפרו ורבו, שעל דעת כן נישאו.
ונפק"מ לעניין אמצעי מניעת היריון, אם יכולה האישה לקחת אמצעי מניעה אף שבעלה לא קיים פרו ורבו ואף שבעלה איננו רוצה בכך.
אשמח למקורות
תודה רבה!

תשובה:

שלום רב,

אכן, האישה משועבדת לבעלה גם לעניין ילדים ואינה יכולה על דעת עצמה להחליט לקחת מניעה בפרט אם עדיין לא קיימו פריה ורביה, ואפילו אם כן, נראה שעליה להתייעץ עם בעלה בעניין ולא לפעול על דעת עצמה. וראה במקורות. אולם חייבים לדעת ששיעבוד זה אינו גזירת הכתוב אלא שיעובד שנוצר מעצם הנישואין שלהם, לכן לדוגמא, אם כאשר הם נישאו סגנון הבית שהקימו ביחד בדרך כלל אין להם משפחה ברוכת ילדים, ולאחר מכן הבעל רוצה והאישה מסרבת, לזה היא לא השתעבדה.

מקורות:

שו"ת חתם סופר אבה"ע ח"א סי' כ': "נחזור להנ"ל לע"ד אשה שלא ילדה עדיין ולא קיימה שבת לא תשתה כוס עיקרין אם לא להציל מירקון וצער לידה וכדומה אבל אם כבר קיימת שבת כל דהו שריא אפילו בלא צערא כלל אך לכאורה היינו בפנויה ואי נמי אפילו בנשואוה כדביתהו דר"ח ובימיהם שהיה יכול הבעל לישא אשה על אשתו או לגרשה בע"כ וא"כ אם הוא מתואבי בנים ורוצה לקיים לערב אל תנח ידך יכול לישא אחרת או לגרש את זו ודביתהו דר"ח נכנסה על זה הספק שיגרשנה או ישא אחרת עליה אם ירצה אבל השתא הכא דאיכא חרגמ"ה א"כ אין לה רשות לשתות בלי רצון בעלה דודאי משום לערב אל תנח ידך לא הותר לו חרגמ"ה דא"כ כל הזקנות יתגרשו בע"כ וכיון דאינו יכול לגרשה בע"כ ולא לישא אחרת עליה ומתבטל ממ"ע של לערב אל תנח ידך צריכא רשות מבעלה או תתרצה לקבל גט ממנו ואם הוא אינו רוצה לגרשה וגם לא ליתן לה רשות נ"ל דאינה מחוייבת לצער עצמה מפני שיעבודה שמשועבדת לבעל והיינו צער גדול לפי ראות עין המורה וא"א לפרש כל האופנים בזה".

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. החתם סופר כותב שרק בגלל חדר"ג אסור לאישה לשתות על דעת עצמה.
    (ומדברי האחרונים שלא העירו ע"ד השו"ע שיש לחלק בין זמנו לזמנם מצד חדר"ג משמע שלא סברו כחת"ס).
    ואכן מדבריו עולה שמבלי חדר"ג מותר לה לשתות על דעת עצמה.
    ועל כך שאלתי, הרי האישה משועבדת לאיש לשלל עניינים שעל דעתם נישאו, האם הגיוני שכלפי משהו שהוא מהות הנישואין (פריה ורביה) אינה מחוייבת לו, ויכולה לשתות כוס של עיקרין בלי רשות בעלה?
    או בעניינים המצויים כיום, האם אישה יכולה לקחת אמצעי מניעה למשך תקופה ארוכה (שוודאי שלא על דעת כן נישאו) אף שבעלה איננו רוצה בכך ובעלה לא קיים פרו ורבו? הייתכן?

  2. אכן. החת"ס מסביר היטב שהאישה הרי אינה מחוייבת מצד עצמה. אלא שהיא משועבדת לבעלה גם בעניין זה. אא"כ הוא יכול להביא ילדים מאישה אחרת אז אינה משועבדת לו בזה. כלומר, מאחר שאין לו בעיה להביא ילדים מאישה אחרת, אזי מראש לא השתעבדה לו לכך. ולכן היום שזה לא אפשרי ודאי שהיא משועבדת לו גם לכך. זה אומר החת"ס ולא הבנתי מאיזה אחרונים אתה רוצה לדייק אחרת. לשאלתך כבר עניתי השתובה היא לא. היא לא יכולה לקחת אמצעי מניעה סיבה של סכנה וכד' משום שעל מנת כן נישאו. שטב, אא"כ זה היה מקובל בסגנון שלהם כאשר הם נישאו שבסיטאציות כאלה לוקחים אמצעי מניעה אז אי אפשר לומר שעל דעת כן נישאו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל