לתרומות לחץ כאן

דבר שטיבולו במשקה פחות מכזית

שאלה:

שלום בדין טיבולו במשקה אחד התנאים לפטור מהנטילה הוא מאכל פחות מכזית האם הכוונה היא בסך הכללי לאותה ארוחה או לכל אכילה של חתיכה מהמאכל בפני עצמו צריך שיהיה פחות מכזית?

תשובה:

שלום וברכה

הכוונה לכלל האכילה, ודאי שאין צריך לאכול כזית בבת אחת או בחתיכה אחת.

מקורות:

שאלתך הזכירה לי נושא מעניין, שכתבתי בו, לגבי לימון בכוס תה פחות מכזית האם צריך ליטול עליו ידיים, ואני מעתיק כי זה ממש הנושא:

לגבי אכילת פחות מכזית יש דבר מעניין. המשנה ברורה בסי' קנח ס"ק כ כתב שכיון שגם בפת נחלקו הדעות אם צריך נטילה בפחות מכזית, ממילא אין להחמיר בזה בדבר שטיבלו במשקה. אולם החל מהמהדורה השניה יש לנו שם הערה למטה, שכיון שבכרפס מצינו נטילה בלא ברכה, והרי אוכלים פחות מכזית, אזי יש להחמיר בכך.

אמנם רבים הקלו בזה, ראה ברכי יוסף סי' תעג ס"ק ז, התעוררות תשובה ח"א סי' עב, תשובות והנהגות ח"ב סי' קטז. ולענין הקושיא מכרפס, ראה שו"ת חיים שאל ח"ב סי' לו שלעולם אין צריך נטילה, אלא שכיון שתיקנו שני טיבולים בליל הסדר, אף שהחמרנו על עצמנו מחמת סיבה צדדית של ספק ברכה אחרונה שלא לאכול כזית, לא רצו לבטל את הנטילה. ולכן, הגם שהמשנה ברורה מחמיר בזה הלכה למעשה, וכן נקטו להחמיר בבן איש חי תזריע ס"ק יז ובכף החיים סי' קנח ס"ק כ ובחזון איש או"ח סי' כה ס"ק טו, המיקל בזה בפרט כאן שאינה אכילה מצד עצמה, אלא היא טפלה לשתייה ששתה, יש לו על מי לסמוך.

בפרט אם אינו מקפיד תמיד על נטילה זו, ובצירוף זה שאינו נוגע בלימון אלא מוריקו ישר לפיו, וקשה לקבוע כיצד מנהג העולם לעשות במקרה זה שאינו שכיח אצל כל אדם. על עיקר דין מאכל שרגילים לאכול בכף, ראה משנה ברורה שם ס"ק כו.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל