לתרומות לחץ כאן

הכנת קפה שחור בשבת

שאלה:

שלום וברכה
אני בסימן שיח במשנה ברורה מהדורת דרשו, ואני רואה שאין שום היתר להכין קפה שחור בשבת.
גם כשהסתכלתי בתשובות שנתתם לרבים וטובים פה באתר , התשובה שאין היתר.

מצד שני אני כן זוכר שאפשר לשים את אבקת הקפה בכוס שלישי ויש מחמירים בכוס רביעי ולמזוג מים חמים

להלכה למעשה: איך אפשר להכין קפה שחור בשבת לעדות אשכנז

תשובה:

בני אשכנז נהגו שלא להכין קפה שחור בשבת.

גם כלי שלישי הוא בעיה כיון שלמעשה עינינו הרואות שזה מתבשל אותו דבר.

ועתה אסביר:

הקפה עבר הליך של קלייה, ובני אשכנז מחמירים שיש בישול אחרי קלייה וגם שבגלל הקלייה זה נחשב תמיד קלי הבישול.

בדעת השו"ע יש בזה מחלוקת:

הכף החיים (שיח, פג) סבר שאף השו"ע מחמיר בבישול אחר אפיה ולא הקל אלא בכלי שני כפי שפירש הרמ"א בדבריו. לעומתו הגר"ע יוסף (יחווה דעת ח"ב סימן מד) סבר שהשו"ע מקל בכל בישול אחר אפיה, וכן פסק להלכה, וכן פסק המנוחת אהבה פרק י סעיף כו. האור לציון (ח"ב פרק ל שאלה ו ) סבר שלמרות שפשט דברי השו"ע ב'יש מתירין' היא להקל בזה, מכל מקום באיסור תורה אנו הולכים אחרי הדיעה המחמירה שיש בישול אחרי קלייה או אפייה.

במשנה ברורה שיח מב מוסיף ואומר, שמנהג בני אשכנז כאמור להחמיר גם בכלי שני [כנגד החזון איש שכידוע החמיר בזה רק בדברים הידועים כקלי הבישול כמו פת].

השאלה לגבי כלי שלישי: המשנ"ב (שיח, מז) הביא מדברי הפרי מגדים שיש להקל בכלי שלישי. וכן פסק האגרות משה (או"ח ד, עד) שכלי שלישי אינו מבשל. אמנם החזו"א (או"ח נב, יט) כתב שלא מצינו מקור לחלק בין שני לשלישי, ואם דברים מתבשלים בשני מתבשלים בשלישי ואין הדבר תלוי אלא בחום המים שיהיו חמים שהיד סולדת בו.

מלבד דברי החזון איש, לגבי קפה ותה נהגו להחמיר יותר ואפילו בכלי שלישי, משום שכאמור עינינו הרואות שאין הבדל בזה, ומקור סברא זו בערוך השלחן שיח, כח. מטעם נוסף נהגו להחמיר בקפה כזה גם בכלי שלישי, משום שהוא טחון דקדק, ודבר כזה הוא קלי הבישול מאוד שמתבשל גם בכלי שלישי, ולא גרע דינו מקוליס האיספנין בענין זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל