לתרומות לחץ כאן

האם מותר לעסוק במלא ולהסיח דעת מלימוד התורה?

שאלה:

אמנם רמזו ר"י בלשונו הק' הנהג בהן מנהג ד"א. ר"ל עמהן עם הד"ת. היינו שגם באותו העת ושעה מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי הצורך וההכרח לחיות נפש. עכ"פ ברעיוני מחשבתך תהא מהרהר רק בד"ת. (נפש החיים שער א פרק ח)
דברים אלה של הנפש החיים נראים מחודשים מאד, שמעתי שר' יעקב קמינצקי זצ"ל לכן הסתייג מלימודי מחשבים.
ברצוני לשאול את רבני האתר אם יש לכך התייחסות אצל הפוסקים, כמובן שרוב ככל העבודות לדברי הנפש החיים לא אפשריות…

מעניין גם איך דבריו מסתדרים אם האיסור להתפלל תוך כדי שעבדו הפועלים "אגירי דיומא אנן" אם להרהר בלימוד יכלו

חשוב לציין שנפש החיים למד כך בגמרא שמדברת על עבודה כפיים! ולא בתור בחינות והשגות

תשובה:

שלום וברכה

דברי הנפש החיים אמורים לאנשים שלא בהשגות שלנו. זה פשוט לא מעשי אצלנו גם במלאכת כפיים.

לכן אני חושב שלפחות עלינו להקפיד על דברי המכתב מאליהו ח"א עמ' 90:

"מה יעשה האדם אשר מעשיו במשא ומתן הלא בהכרח יסיח דעתו מן התורה, באמת אינו כן כי זבולון ויששכר שניהם כאחד עוסקים בתורה זה בלימודה וזה בהחזקתה, אך שאיפת עסקי שניהם אחת היא להגדיל תורה ולהאדירה, ואך זה ימלא את כל חלל לבבות שניהם, כמש"כ בתורה שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך שמחה אחת ושאיפה אחת לשניהם, בעיני ראיתי בעל מלאכה פשוט חייט עם הארץ אשר כל עסקו במלאכתו היה אך תורה לבד, כי כל מחשבתו ושאיפתו היו דבוקות בנקודה אחת, שיהיו בניו וחתניו גדולי תורה והוא בעצמו היתה מחיתו מלחם ומים וכל פרוטה ופרוטה שהרויח היתה מוקדשת לתכלית הקדושה הזאת, נמצא שכל מעשיו היו עסק התורה ממש. אבל מעולם לא הותר ח"ו לישראל לעסוק בגשמיות באופן שתהי נקודת שאיפתו הפנימית אל הגשמיות, לחיות חיים ערבים וכדו', כי בזה נמסר ביד יצרו ונופל תחת ידו. ובכתבי רש"ז הביא ראיה מפורשת לזה מד' התוס' ברכות י"א ד"ה שכבר וז"ל: וא"ת מאי שנא מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וברכות התורה רק אחת ביום. וי"ל דשאני תורה שאינו מייאש דעתו, שכל שעה אדם מחוייב ללמוד והוי כמו יושב כל היום בלא הפסק וכו'. ולכאורה צ"ע הרי כשעושה מלאכתו חושב במלאכתו לבד ומסיח דעתו, אלא ע"כ שפי' דבריהם כנ"ל שצריך שגם תכלית מלאכתו תהיה תורה וא"כ אין כאן היסח הדעת והוי עוסק בתורה כל היום. עכ"ד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל