לתרומות לחץ כאן

להוציא אישור הרחבה וגורמים שיהרסו לשכן שהרחיב בצורה לא חוקית

שאלה:

שלום הרב
הדירה שלי נמצאת בקומת קרקע לפני 14 שנה הרחבתי את ביתי בחדר וחצר נוספים ללא היתר בניה
בימים אלו הדירות מעלי מנסות להוציא היתר בניה להרחבת הדירות בצד אחר שאני לא בניתי בו ואני גם לא מעונין בהתר רק שאם הם בונים אני יהיה חייב לבנות מכיוון שאני קומת קרקע אך מתן ההתר מצד העיריה כפוף לזה שכל הבניה שאינה חוקית של מבקשי הבקשה תיהרס
א האם השכנים יכולים להגיש היתר על דעת שישברו לי חדר וחצר ?
ב והאם אני יודע שהבניה תעלה לי נאמר חצי מיליון ש"ח שאין לי אותם הם יכולים לכפות עלי לבנות?
תודה רבה.

תשובה:

שלום וברכה,

א. השכנים יכולים להגיש לעירייה בקשת היתר בנייה, למרות שההרחבה שלך תהיה בסיכון ועלולים להרוס לך כדי לתת להם אישורי בנייה. אין לך זכות לעכב על כל השכנים שלא ירחיבו בגלל הרחבה שלך שלא בהיתר.

ב. אחרי שהשכנים יקבלו היתר הם לא יכולים לכפות עליך לבנות, ואם אתה לא תבנה הם לא יהיו יכולים לבנות. ולכן כדאי שתגיע איתם להסכמה שאתה מתחייב לבנות בתנאי שהם ינסו להוציא היתר גם על החלק שאתה כבר בנית, ובכך כל הצדדים ירוויחו.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ע סימן שפח סעיף ה הביא מחלוקת הראשונים במוסר ממון ביד אנס כשכוונתו להציל לעצמו ולא להזיק לחברו, שדעת ר' אליעזר מטולא שאין לו דין מוסר, אך מנדים אותו עד שישלם את כל ההפסדים שבאו מחמתו. ודעת מהר"ם והרא"ש ומהרי"ק שדינו כמוסר וחייב לשלם לו כל הזיקו. והש"ך ס"ק כו פסק כשיטה ב' שנחשב מוסר. והוסיף הש"ך שנראה שאף דברי ר"א מטולא שפטר דוקא במקרה שלא היה יכול להציל בענין אחר, ולכן המרדכי בפרק המניח הביא את המהר"ם שאוסר, ואילו בפרק הגוזל הביא את הר"א מטולא שמתיר, שבפרק הגוזל מדובר שלא יכול להציל בעניין אחר וגם החולקים סוברים שאינו נחשב מוסר. 

בבאר היטב סימן שפח ס"ק טז דייק מתשובת מהרש"ל סימן יט גבי ראובן שקיבל טבעת מגוי שהייתה בחזקת גנובה, ומשכן ראובן את הטבעת לשמעון, ושמעון מכר אותה לגוי, וכשנתפס שמעון שהייתה בידו טבעת גנובה הודיע שבא לו מידי ראובן, והוצרך ראובן לברוח מביתו כדי להציל עצמו והונו, עולה דברי המהרש"ל שאם ראובן לא הודיע לשמעון שהטבעת גזולה ומכר שמעון את הטבעת לגוי, ובגללו העלילו על שמעון, מותר לשמעון לספר שראובן מסר לו את הטבעת, ואינו נחשב למוסר, שנחשב שראובן הביא את הנזק על עצמו. וכלשון המהרש"ל 'ארי ארכביה אכתפיה'. 

מכאן יש להוכיח שדייר אחד שהרחיב ללא אישורי בנייה, ואח"כ שאר הדיירים רוצים להוציא אישורי בנייה ובכך מסכנים את ההרחבה של השכן, אינם נכללים באיסור של 'מוסר' כיון שאין דרך אחרת, והדייר שהרחיב ללא אישורים הוא הביא את הנזק על עצמו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל