לתרומות לחץ כאן

האם להודיע לציבור שהעירוב קרוע?

שאלה:

השלום והברכה לכבוד תורתו הגאון המשיב

הסתפקנו בבית הכנסת בעניין מסויים.

בעירנו העירוב נמצא כושל והודיעו על כך ממש בסמיכות לכניסת שתי השבתות האחרונות.

השבוע הודיע יו"ר המועצה הדתית כי ידוע לו בכלל שהעירוב כבר כושל זמן-מה עוד קודם לשתי השבתות האחרונות.

ומכאן יצאנו בשאלה עקב שתי אמירות שונות של שני ת"ח, האחד אמר שבמציאות אחת שבה לא מודיע יו"ר המועצה על עירוב כושל אז הציבור ובפרט אלו שאינם יודעים ההלכות של עירוב ומטלטלים כהרגלם בשבת טלית, סידור, מפתח אז דינם "מתעסק" ואם דווקא כן מודיע לציבור אז דינם "שוגג".

דעתי מונחת במחנה שחושב שזה "מתעסק" אבל באותה חשיבה זה גם קצת דומה לזה שאדם יאכל מאכל מעסק ממכר מסוים רק על סמך הכיתוב "כשר" על שלט העסק, מצד שני לא שמעתי על אזרח פשוט שמתקשר תדיר כל ערב שבת לרבנות של העיר לקבל אישור על תקינות העירוב.

תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

הדוגמא שהבאת שאדם אוכל ללא כשרות מוסמכת על סמך כיתוב בעלמא אינה דומה לנושא שלנו.

באופן כללי מקום שיש בו רב רציני ויש שם עירוב, בדין צודקים האנשים שסומכים על העירוב.

אולם פשוט וברור שכאשר כבר נודע שהעירוב לא בסדר, חובה גמורה להודיע על כך לכולם שלא יכשלו בדבר. גם אם נחשיב זאת כמתעסק יש בכך איסור דרבנן וצריך כפרה.

המשנה ברורה כותב שמותר לעשות מלאכה על ידי גוי בשבת לתיקון העירוב משום שיש בכך מצוה דרבים שלא יכשלו בטלטול אסור.

ואגב, גם מי שאוסר מלאכה על ידי גוי למצוה דרבים, כאן מתיר כיון שהם נכשלים שלא בידיעתם, ובודאי יש למנוע זאת מהם. ואם התירו מלאכה על ידי גוי, כל שכן שחובה להודיע שכל יראי ה' יזהרו מכך.

אמנם, אם האנשים שם באיזור אינם יראי ה' וימשיכו לטלטל גם אם יודיעו להם על כך אין להודיע, כך כתב בשמירת שבת כהלכתה פרק יז הערה קלט בשם הגרש"ז אויערבך, אף שהביא שם חולקים.

ואגב לא הבנתי את דברי ראש המועצה, בדיוק בשביל זה הוא בתפקיד… לא בשביל לרפות ידיים אלא בשביל לא לישון בלילה עד שזה יתוקן…

מקורות:

בשו”ת נודע ביהודה מהדו”ק סי’ לג עורר שיש למחות במנהג שנהגו במקצת קהילות שהגוי מדליק נרות לפני תפילת נעילה בבית הכנסת, ואין להתיר במקום מצוה אלא שבות דשבות ולא אמירה לגוי במלאכה דאורייתא. והקשו הפוסקים, שאם כן מדוע התיר המשנה ברורה בסי’ רעו ס”ק כה לתקן את העירוב על ידי גוי. ותירצו, ששם יש חשש מכשול לרבים שלא ידעו שהעירוב קרוע אבל באופן אחר – אסור.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. זה שזה כואב לך לא יעזור הרבה, צריך לדאוג זה יכאב גם לו… תדבר עם הרב המקומי שישוחח בענין עם כל הגורמים הרלוונטים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל