לתרומות לחץ כאן

לומר שם אביו כשנשאל על כך

שאלה:

שלום.
על סמך מה נהגו בקהילות אשכנז והועתק המנהג בחלק מקהילות ספרד לקרא למי שעולה לתורה בשם אביו פלוני בן פלוני והגבאי שואל (אם אינו יודע) את העולה מה שם אביו והרי אסור לבן לקרא בשם אביו וזהו מהלכות כיבוד אב ואם וכתב בפתחי תשובה יו"ד סי' ר"מ שרק אם מקדים בשם "רבי" מותר.

תשובה:

כאשר אדם נשאל לשם הוריו מותר לו לענות, אף כי כדבריך, יש שהחמירו שיצרף לשמו תואר כבוד.

בפתחי תשובה בסי' רמ סק"ב כתב, נראה לי שאם אחרים שואלים אותו בן מי אתה מותר לומר להם בן ר' פלוני אני, וראיה לזה ממה שכתב המהרש"ל בים של שלמה פ"ק דקידושין סימן סה דהרא"ש הזכיר שם רבו המהר"מ בשמו מפני שהיה לו שאר חכמים שהיו רבותיו גם כן, אבל באביו לכולי עלמא אסור מפני שאין לו אלא אב אחד. והא דהטור הזכיר את אביו, מפני שהזכירו בלשון כבוד הרא"ש כלומר ראש לכל ישראל. ואם כן כשהוצרך להזכירו כשאין יודעים אותו גם באביו שרי עכ"ד. ומשמע מדבריו שאינו רשאי להזכירו אלא בתואר של כבוד. וכ"כ בבן איש חי פ' משפטים אות ד, ה.

אולם בס' יפה ללב ח"ג סי' י כתב, שאם שואלים אותו מה שם אביו או שאומר בעצמי שם אבי פלוני הדבר מותר, מפני שבאופן זה נחשב שאומרו בדרך כבוד, וכן פסק בשו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סי' טו, וכמה ראיות הביאו לכך עיי"ש. וכ"כ בקובץ מבקשי תורה חכ"ד עמ' קצד בשם הגרי"ש אלישיב. אלא שכתב שמנהג טוב הוא לומר "בן רבי פלוני" כדעה הראשונה. וע"ע שו"ת ברית אברהם ח"ב סי' כט שאף הוא הקל בדבר.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. יישר כח.
    אבל נראה לענ"ד שבעליה לתורה שאני שאומנם מצד אחד זה כבוד אביו שמזכירו בעליה לתורה ובאופן זה מותר אבל מאידך נראה דאין להזכיר שום תואר בעליה לתורה שעולה לכבוד המקום ואין להזכיר שום תואר לפני המקום אבל איני יודע אם יש דעה או סברא כזאת בפוסקים.

  2. הוא יכול לומר לגבאי תואר כבוד והגבאי לא צריך לחזור על זה, אבל שים לב שהמיקל לומר בלי תואר כבוד יש לו בהחלט על מה לסמוך ונראה שכך הוא מנהג העולם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל