לתרומות לחץ כאן

משלוחן שהזיק את המשלוח

שאלה:

שלום וברכה
בערב שבת
שלחתי עיצוב פירות לירושלים באמצעות משלוחן בשם לקוח שהזמין עבור ההורים שלו.
איך שהמשלוחן הגיע לבנין של מקבל המשלוח, העיצוב התהפך ולפח, נזק של 700 ש"ח פלוס 150 ש"ח ששילמנו למשלוחן מראש.
הרבה עגמת נפש מול הלקוח שבסוף לא חייבתי אותו כלום.
אך השאלה מה ההלכה לגבי המשלוחן לגבי הנזק שאני הפסדתי וכן לגבי התשלום שהוא קיבל למרות שלא ביצע את המשימה כראוי.

בתודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

משלוחן שהפיל את עיצוב של הפירות והמשלוח ניזוק, אם מדובר בדבר גדול או כבד: אם לא התרשל אלא שבלי כוונה נפל ממנו, למשל, אם הוא נתקל בדבר ונפל, המשלוחן פטור מתשלומים, ונחלקו הפוסקים האם חייבים לשלם לו עבור השליחות, ומספק לא חייבים לשלם לו על השליחות.

אם המשלוחן התרשל בעבודתו וכתוצאה מההתרשלות ניזוק המשלוח, מעיקר הדין חייב המשלוחן לשלם על המשלוח, ולא חייבים לשלם לו על עבודתו. ומדת חסידות לפטור אותו מתשלומי נזיקין ולשם לו את שכר שליחותו.

אם המשלוחן הזיק בכוונה את המשלוח, חייב לשלם על הנזק ואף ממדת חסידות אין לפוטרו.

בהצלחה.

מקורות:

חכמים תיקנו שפועל שמוביל דבר כבד ונתקל הסבל, דינו כשומר חנם וחייב בפשיעה ופטור מנזק כעין גנבה ואבדה. ולמרות שכל פועל שמקבל שכר דינו כש"ש בסבל שמוביל משאות כבדים תקנו חכמים שדינו כשומר חינם שחייב רק בפשיעה. ולכן אם התרשל הסבל ושבר את המקרר דינו כפשיעה וחייב לשלם. ואם לא התרשל אלא שנתקל דינו כגו"א ופטור מתשלום – שו"ע חו"מ סימן דש סעיף א.

לדעת הסמ"ע במקרה שהסבל פטור מתשלום חייב המעביד לשלם לו שכר. והט"ז חולק שתיקנו שפטור מלשלם אבל לא תקנו שייטול שכרו. והערוך השלחן [שם סעיף א] הכריע כט"ז שכיון שדינו כשומר חנם לא מגיע לו שכר כדין שומר חנם.

אם המשלוחן התרשל בעבודתו וכתוצאה מההתרשלות ניזוק המשלוח, מצד הדין המשלוחן חייב לשלם על הנזק, ולא חייבים לשלם לו על העבודה, אבל מדת חסידות לפטור אותו מתשלומי הנזק, ומדת חסידות נוספת לשלם לו את שכרו וכמו שמספרת הגמרא בבא מציעא דף פג, א מספרת: רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא. שקל לגלימייהו, אתו אמרו לרב. אמר ליה: הב להו גלימייהו. – אמר ליה: דינא הכי? – אמר ליה: אין, למען תלך בדרך טובים. יהיב להו גלימייהו. אמרו ליה: עניי אנן, וטרחינן כולה יומא, וכפינן, ולית לן מידי. אמר ליה: זיל הב אגרייהו. – אמר ליה: דינא הכי? – אמר ליה: אין, וארחות צדיקים תשמר.

בערוך השלחן הביא את דברי הגמרא שמדת חסידות להתנהג כך. אולם אם המשלוחן הזיק בכוונה, המשלוחן חייב לשלם את הנזק ולא חייבים לשלם לו על השליחות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל