לתרומות לחץ כאן

הדבקת סלוטייפ בשבת / אכילת דג בשבת

שאלה:

שלום לרבנים האם מותר לי לכון לא לצאת יח בתפלת הדרך של האומר שאני יגיד? 2 האם יש מקור לכך שהאוכל דג ביום דג ניצול מדג? 3 האם מותר בשבת להוריד דבק סלוטיפ? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

1. אפשר בהחלט לומר לבד, כמו כל ברכה שאתה רוצה לברך, שגם אם חברך מברך אין לך חיוב לצאת ידי חובה ממנו. יש שאלה כללית מה עדיף ומעולה יותר, אם ברוב עם הדרת מלך או לברך בעצמך, בדרך כלל מנהגנו שכיון שלא כל כך מכוונים היטב לשמוע יפה מהשני מברכים לבד, למעט מרים שיש בכך צורך, כמו קידוש שצריך כוס והמוציא בשבת שצריך לחם משנה.

2. דומני שהראשון שהביא אמרה זו הוא רבי יעקב רקח בספרו שולחן לחם הפנים בסי' רמב, ומכל מקום בודאי יש ענין גדול באכילת דג בשבת כפי שהביא המשנה ברורה שם מתיקוני זוהר.

3. המיקל להדביק סלוטייפ על דבר קשה כמו מקרר, יש לו על מה לסמוך, אף שיש שהחמירו בזה ולכן רק בשעת צורך כזו יוכל להקל.

חיבור שני דברים רכים, כמו שני ניירות, אסור משום תופר, חיבור דבר קשה או דבר רך לקשה, נחלקו בזה הדעות, והמיקל בשעת צורך גדול, כבוד הבריות צורך מצוה של רבים ועוד, יש לו על מי לסמוך.

ראה ביאור הלכה סי' שמ ד"ה הרי זה מלאכת תופר שמחמיר בכך, ולעומתו במנחת חינוך מוסך השבת קורע אות ה, וראה שו"ת משנת יוסף ח"י סי' עז שרבים הקלו כמו המנחת חינוך, וראה שש"כ פרק ט הערה עה שדחה את ראייתו של הביאור הלכה, ומכל מקום אין להקל כנגד דעת המשנה ברורה אלא בשעת צורך גדול.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל