לתרומות לחץ כאן

אמן במקום לא נקי / צואת תינוק מאיזה גיל?

שאלה:

שלום כבוד הרב.
בשבת בירכתי ברכה בקול ואשתי ענתה אמן, היא בדיוק הייתה ליד הפח של החיתולים של התינוקת והוא היה פתוח ויצא משם ריח.
התינוקת בת שלושה חודשים ויונקת בלבד.
היא שאלה אותי האם זה מותר ואחרי שקצת עיינתי במ"ב+דרשו+פס"ת היה נראה לי לאסור אבל לא ראיתי משהו מפורש על זה.
לכן התעוררנו לשאול האם מותר לענות אמן במקום לא נקי? ואם לא, האם מעיקר הדין (ראיתי שהמ"ב אומר שטוב להחמיר [לא בדיוק זוכר את לשונו] בצואת קטן שעוד לא רגילים בגילו לאכול כזית דגן תוך כדי אכילת פרס, אבל משמע שמעיקר הדין מותר) במקרה שלנו היה מותר לה לענות אמן? אשמח למקורות ותודה רבה.

תשובה:

שלום וברכה

המשנה ברורה מביא מחלוקת באופן שידוע לנו שהוא לא אכל דגן אבל הוא מסוגל לאכילת דגן, האם צואתו מסרחת גם בלי דגן או לא, ולכן יש להחמיר מספק.

הזמן הראוי לאכילת דגן: מדובר בתינוק בן חודשיים שלושה, משום שהיום יש דייסות דגן המיועדות לגיל קטן.

מקורות:

משנה ברורה סימן פא ס"ק ב

לכלל שאחר – ר"ל אף על פי שלא ראינו לזה שאכל כיון שאחר כיוצא בו יכול לאכול מסתמא גם הוא יכול לאכול ואפילו אם אין יכול לאכול אלא ע"י בישול מיקרי אכילה אבל אם הקטן הוא חלוש וידוע לנו שאינו יכול לאכול כזית בכדי אכילת פרס א"צ להרחיק מצואתו ומימי רגליו אפילו הוא בן ג' וד' שנים. והוא שמימיו לא היה יכול לאכול כזית בכדי אכילת פרס אבל אם היה יכול לאכול פעם אחד ואח"כ נחלש ואינו יכול ואפילו לא אכל דגן זה ימים רבים שבודאי צואה זו אינה באה מדגן מ"מ דינו כגדול שצריך תמיד להרחיק מצואתו ומימי רגליו אפילו אינו יכול לאכול כלל דגן מעולם. ויותר מזה אפילו אם בעצם לא אכל הקטן מעולם עדיין מין דגן מ"מ אם בטבעו היה יכול לאכול הכזית דגן בכדי אכילת פרס הבני מעיים מסריחים כל מיני מאכל שיאכל דומיא דגדול ויש מקילין בקטן אם ידוע שלא אכל דגן זה ימים רבים וכ"ש אם לא אכל מעולם. אך לכתחלה בודאי יש להחמיר ולהרחיק אף מצואת קטן כזה דספק איסור תורה הוא ובדיעבד אם התפלל נגדם א"צ לחזור דיש לסמוך ע"ד המקילין אא"כ ראינו הקטן הזה שבעצמו אכל ג"כ שאז לכו"ע דינו כגדול ואף בדיעבד יחזור ויתפלל: 

על כך שכבר בגיל הקטן הזה יש להחמיר, ראה אור לציון ח"ב סי' מה אות יח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל