לתרומות לחץ כאן

קומקום שבת – מכון צומת ומכון להלכה של הרב הלפרין

שאלה:

שלום וברכה,

משנה ברורה סימן שיח ס"ק קיח
כלי בישול שלנו שקורין סאמאווא"ר שהוחם מע"ש אסור ליטול ממנו מים בשבת כשאינו גרוף מן הגחלים [כ"כ בספר תוספת ירושלים לעיל בסימן רנ"ג ע"ש שהביא זה בשם ירושלמי דקאמר שם דמוליאר שאינו גרוף אין שותין ממנו בשבת הטעם מפני שהוא עשוי פרקים הוא מתיירא שמא יתאכל פירוקו והוא מוסיף מים] ולפ"ז יש ליזהר כשישב לשתות מן הכלי בישול שלנו קודם שקיעה ובאמצע קידש עליו היום שלא לשתות ממנו עוד:

לפי"ז רציתי לשאול – לגבי קומקום של שבת של חברת קנדי – שהבסיס מחובר לקומקום ומשמר את החום במשך השבת – האם מותר להשתמש בו, בהנתן שיתכן ויגמרו המים שבו, מה שלכאורה יזיק לגוף חימום?
(כותב לכאורה כי אינני יודע את המציאות בודאות)
ואפילו למתירית במיחם, כתב בשש"כ שהוא דווקא במקום שאין חשש שהמיחם יתרוקן לגמרי, כגון שהברז בצד, מעל לתחתית המיחם. לכאורה בזה אין את ההיתר הזה.
מצרף קישור למוצר – https://www.kennedy.co.il/p/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%AA

יישר כוח,
אשר

תשובה:

אין בעיה מצד שמתרוקן כי אז פשוט לא צריך להחזירו למקומו…

אבל יש בעיות אחרות: הקומקום בהכשר של המכון הטכנולוגי של הרב הלפרין אז  זה בסדר גמור, מדובר במכון ותיק שהיה מונחה על ידי גדולי תורה כמו הגרש"ז אויערבך ואחרים. בקומקום שבת שאינו תחת ההשגחה שלהם [אף שיש עליו השגחה כזו או אחרת], יש בעיות הן של טלטול גוף חימום לוהט – מוקצה של שלהבת, הן של אפשרות הורקת המים בשבת לגמרי מה שמביא לכיבוי של המכשיר באופן האסור בשבת. ראה עוד כאן.

במכון צןומת לא חושים לנושא של טלטול הגוף הלוהט, וכך כתבו באתר שלהם לגבי קומקום זה:

"ראה בילקוט יוסף שאסף דעות בהל' שבת סי' ש"ח (ח"י), ובמיוחד בעמ' תכז לענין טלטול מיחם שהתיר. ועיי"ש שחילק בין השאר בין נורה חשמלית הניכרת ודומה לשלהבת לבין גופי חימום ששלהבתן לא ניכר תכלל. גם הגרשז"א במנחת שלמה ח"א סי' יד נוטה להתיר, וכן דן בסברות אלו במאורי אש. ור"ב זילבר באז-נדברו ח"ג סי' נד אות ח' כתב להיתרא שכן במיחם הוא בסיס למים החמים שבתוכו ולא לגופי החימום, עי"ש.

 ופוק חזי מאי עמא דבר בטלטול רדיאטור חשמלי ועוד. המדיניות שלנו במכון 'צומת' היא להסתמך על דעות אלו, ובפרט שהענין נחוץ מאד והסברא להיתר הטלטול ולחילוק מאש ממשית היא פשוטה, דלא דמיא לשלהבת".

כלומר הם מודעים למחלוקת ומסתמכים על דעת המקילים, וראה ארחות שבת ח”ב עמ’ פט ובמילואים שם סי’ ז שנקטו בזה כדעת המחמירים, לכן מי שרוצה להחמיר בדבר הזה כדעת המחמירים אכן לא יוכל להשתמש בקומקום השבת שלהם.

 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל