לתרומות לחץ כאן

שימשו בחומר לימודי שנכתב באיסור בשבת

שאלה:

האם מותר לקרוא חומר לימודי שנכתב בשבת ע"י יהודי ?

תשובה:

שלום וברכה

בענין הנאה ממעשה שבת של יהודי חילוני, נחלקו הדעות אם צריך להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשה או שהוא מותר מיד, אבל בכל מקרה, לאחר שעבר הזמן שיכול היה לכתוב במוצאי שבת – מותר להשתמש.

מקורות:

כתב הפמ"ג (שכ"ה א"א סקכ"ב) דמומר שבישל בשבת בעינן בכדי שיעשו גם למאי דקיי"ל כמו הרמב"ם דבישראל אין צריך בכדי שיעשו, והטעם דדוקא בישראל לא בעינן בכדי שיעשו כמש"כ המ"א דלא שכיח ולא גזרו ביה רבנן אבל מומר דשכיח שיעשה מלאכה א"כ שייך ביה נמי הגזירה של נכרי שהביא דורון דאסור להנות ממלאכת יו"ט ובעינן נמי בכדי שיעשו.

אבל לטעם הרא"ש ושא"ר דדוקא בנכרי בעינן בכדי שיעשו שלא יאמר לגוי דקיל ליה אמירה לנכרי אבל בישראל דלא ישמע לו אין צריך בכדי שיעשו א"כ ה"ה במומר א"צ בכדי שיעשו דה"נ לא יבואו לומר לו לעשות כיון דמכשילו באיסור ואיכא לפנ"ע, עכ"ד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל