לתרומות לחץ כאן

צירוף למנין מעזרת נשים

שאלה:

בבית הכנסת שלנו, עזרת נשים ממוקמת ביציע שבתוך בית הכנסת.
את עזרת נשים נראית למתפללים והיושבים בה רואים את המתפללים.
בימי חול יושבים מתפללים בלבד בעזרת נשים.
השאלה עם אותם מתפללים מצטרפים למניין לצורך קדיש, קדושות .
תודה רבה.

תשובה:

אף שרואים אלו את אלו נחלקו בכך הדעות אם מצטרפים להשלים למנין, ולכן יש לדאוג שבבית הכנסת עצמו יהיה עשרה אנשים לכל הפחות.

מקורות:

על צירוף למנין באופן שאותו אחד שעומד בחוץ רואה את המתפללים ואף הם רואים אותו נחלקו הדעות. להלכה, באופן כזה הוא יכול להשלים למנין, אלא שלכתחילה ראוי לחשוש לדעת המחמירים ולצרף אדם אחר. אכן, כאשר יש מנין בבית הכנסת אף הוא שמתפלל בחוץ נחשב כאילו מתפלל עמהם ובמנין כהלכה.

ראה שו”ע או”ח סי’ נה סעי’ יד, ובמשנה ברורה שם, וכ”כ בשו”ת שלמת חיים סי’ נח שאין להקל ולצרף אדם מבחוץ דרך החלון אלא בשעת הדחק שאין אדם אחר בנמצא. לדעת הערוך השולחן שם סעי’ כ אף השו”ע לא התיר אלא באופן שהוא עומד בחוץ, אבל אם הוא עומד בחדר אחר שיש לו חשיבות בפני עצמו – אינו מצטרף, וכדבריו החמירו בשו”ת קנין תורה ח”א סי’ טז, ושו”ת שבט הלוי ח”ט סי’ כ.

על דעת החולקים על השו”ע בזה ראה שער הציון שם ס”ק נג, וס’ מחזיק ברכה שם ס”ק ח. לדעתם, צירוף זה הוזכר בראשונים רק לענין צירוף לזימון בברכת המזון ולא לענין תפילה.

על כך שהצירוף הוא רק כאשר רואים אלו את אלו, ראה עוד בהרחבה בכף החיים שם ס”ק עו, שהחמיר כאשר מדובר בעזרת נשים שיש לה מחיצה מסורגת והוא רואה את הציבור אך הם אינם רואים אותו, וראה שם על דעת המקילים בזה כאשר הוא נראה אך לא בבירור.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל