לתרומות לחץ כאן

הרב שינה בטעות את ברכת האירוסין

שאלה:

הייתי בחופה של חברים והרב שקידש כנראה בטעות אמר בברכת האירוסין ואסר לנו את האסורות במקום ואסר לנו את הארוסות, האם יש בעיה בקידושין? האם צריך לומר משהו לזוג בקשר לזה?

תשובה:

שלום רב,

לכאורה הוא שינה מנוסח הברכה, הראשונים עוסקים בנוסח זה מדוע אנו אומרים שאסר לנו את הארוסות, ראה שם בר"ן (ב,ב) שביאר שהכוונה היא מדרבנן שחז"ל גזרו על פנויה ולא התירו רק מי שנכנסה כבר לחופה. וא"כ מאחר ששינה, הרי שהברכה לא נאמרה. השאלה היא האם יש מה לעשות או לא. לכאורה לאחר שכבר נעשו הקידושין וגם הנישואין כבר אי אפשר לברך משום שהברכה תמיד צריכה להיות עובר לעשיתן. ראה במקורות, יתכן שלרווחתא דמילתא אפשר ללכת לחופה של מישהו אחר ולבקש מהרב שיכוון להוציא גם אותכם בברכת האירוסין.

מקורות:

נפסק בשו"ע אבה"ע סי' לד: "אם לא בירך ברכת אירוסין בשעה שקידש, לא יברך אותה בשעת נשואין". מאחר שכאמור, צריך תמיד לברך עובר לעשייתן. אולם הוסיף הרמ"א: "וי"א דמברכין אותה בשעת הנשואין. וכן נוהגין. אפילו קדש אשה מזמן ארוך, מברכין ברכת אירוסין תחת החופה". וראה שם בחלקת מחוקק ובבית שמואל. אולם גם זה לכאורה רק משום שכעת זה שעת הנישואין, אבל אם עבר כבר גם הנישואין לכאורה אין לברך גם לדעת הרמ"א. ראה בבית שמואל סי' נה על מה שכתב שם בשו"ע שמי שלא בירך ברכת חתנים יכול לברך אפילו לאחר כמה ימים: "כתב בפרישה סי' ס"ב הטעם משום דלא נזכר בברכה זו כלום מנשואין משום הכי יכול לברך אח"כ אבל ברכת אירוסין צריך לברך קודם הקדושין דצ"ל עובר לעשייתן".

אכן, אפשר שזה תלוי במחלוקת בברכת אירוסין. לשיטת הרמב"ם שברכת אירוסין הוא ברכת המצוות ולכן החתן הוא זה שמחויב בברכה. כ"כ בשו"ת נודע ביהודה (ח"ב אבה"ע סי' א'). ולפי זה לכאורה אין טעם לברך לאחר זמנו. אולם שיטת הרא"ש והר"ן שברכת האירוסין הוא ברכת השבח, ולפי"ז לכאו' כל אדם יכול לברך. וראה בספר זכרון אהל אברהם כתובות (עמוד תקט) שהובא בשם הגר"ש רוזבסקי שכתב להוכיח כי בדיעבד סומכים על שיטת זו, שהרי כתבו החלקת מחוקק והבית שמואל שאם בדיעבד לא בירך לפני הקידושין, שיברך אח"כ, הרי שסמכו על שיטה זו. ולפי שיטה זו, אפשר שיתכן שיש טעם בברכה גם לאחר הקידושין והנישואין. אבל ברור שלברך בעצמו אסור משום ספק ברכות. לכן, יתכן שכדאי ללכת לחופה של מישהו אחר ולבקש מהרב שיכוון להוציא גם אותכם (למרות שלשיטה זו שזה ברכת השבח לכאורה אין חובה דווקא על החתן. ראה שם שכתב הגר"ש רוזובסקי שגם לשיטה זו אפשר שברכה זו נתקנה רק על החתן עצמו).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל