לתרומות לחץ כאן

האם יש עניין להחמיר ביין מבושל שלא יגע בו גוי? שלא יראה אותו גוי?

שאלה:

אנחנו נמצאים בחו"ל ויש לנו בבית משרתות גויות ולכן אנחנו מקפידים לקנות רק יין מבושל, שלא יאסר ע"י נגיעת הגויות, אך יש כאן 2 אנשים שטוענים שצריך להחמיר גם ביין מבושל שלא יגע בו גוי? וכן שצריך להחמיר על יין לקידוש שלא יראה אותו גוי, האם יש לכך מקורות?

תשובה:

שלום רב,

יין מבושל  שהורתח והתמעט על ידי הרתיחה מותר למוזגו על ידי גוי, כמבואר בשו”ע יו"ד קכג סעי’ ג. יתכן שאמרו לכם כך על יין מפוסטר וראה במקורות. לגבי המנהג שגוי לא יראה את היין, יש מנהג חסידים מסויים שגוי גם לא יראה את היין, אבל אין לזה שורש בהלכה אלא רק בהנהגת חסידות של גדולי דורות קודמים מסוימים.

מקורות:

יין מבושל שהורתח מותר גם כאשר גוי נגע בזה. לגבי יין מפוסטר: דעת הגר”ע יוסף בהערות לס’ נשמת אברהם שאין בו איסור, וכ”כ בשו”ת שבט הלוי ח”ב סי’ נא, ובשו”ת אגרות משה יו”ד ח”ב סי’ נב. אולם בשו”ת מנחת שלמה ח”א סי’ כה כתב, שהואיל והפיסטור אינו ברתיחה גמורה וכל תועלתו אינו אלא להמית את החיידקים אין דינו כיין מבושל, וכך הסכים הגרב”צ אבא שאול בספרו אור לציון ח”ב סי’ כ, וכן דעת הגרי”ש אלישיב, כמובא בקובץ תשובות ח”א סי’ עה. וטעמו, משום שהפיסטור אינו ענין לעצמו אלא חלק מהליך עשיית היין, וכיון שהטעם שהקלו בזה הוא משום שיין מבושל אינו מצוי, לא שייך טעם זה לענין פיסטור הנעשה בכל יין בזמנינו.

על הנהגה זו של ראיית היין, ראה דרכי תשובה יו"ד קכג ב, בן איש חי פ' בלק סעי' טז, וראה שו"ת דובב מישרים ח"א סי' קכד שמסופק, שמא גם הנהגת חסידים זו היא רק כשראה את היין גלוי ולא דרך זכוכית הבקבוק, וראה בן איש חי שם שגם החסידים מקפידים בזה רק בגוי עובד עבודה זרה ולא בישמעאלי, כמו כן כשהנגיעה אינה אוסרת כי הוא סגור אף שאינו חתום, גם בראייה אין חשש לכולי עלמא, כמו כן יין מפוסטר שלדעת הרבה פוסקים דינו כמבושל, בודאי אין ענין להחמיר בו לגבי מנהג חסידים זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל