לתרומות לחץ כאן

טבילת כלים במקווה שיש בו רשת

שאלה:

האם יש בעיה לטבול המקוה כלים כשיש בתחתית הבור רשת שאינה מחוברת לקיר הבור כדי לשמור שלא יפלו כלים?
תודה רבה

תשובה:

באופן כזה שאינה מחוברת למקווה זה בסדר בלי חשש.

מקורות:

קובץ מבית לוי על פי שבט הלוי ח"ח סי' רה, וע"ע פתחי מקואות לגר"י בלויא פרק ט סעי' ט, תשובות והנהגות ח"ג סי' רנז.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. הטוב ביותר שזה מחובר אבל יש מים נכנסים מהצדדים, וגם הרשת עצמה נעשית כעין כלי רק על ידי החיבור ולא מצד עצמה.
    תשובות והנהגות כרך ג סימן רנז
    ולמעשה יש לנהוג כנהוג מכבר שלוקחים רשת פשוט מפלסטיק וקושרים אותו בצדדים באופן שאינו יכול להתקיים בחוץ בפני עצמו, ומחברים אותו מלמעלה לדפנות המקוה ומעכשיו רק בחיבורו למקוה הוא מתקיים בצורת כלי קיבול עם נקב נוסף כשפופה"נ שכשר ללא פקפוק משום שלא חשיב כלי מקבל טומאה. וחתני העיר שיש עוד עצה פשוטה ללא חשש, שיביאו דף פשוט של רשת פלסטיק חזק וינקבו כשפופה"נ, ויקבענו בדפנות המקוה באופן שיכנסו המים בין הדף לדפנות המקוה, ואף על פי שדף של נחתומין מקבל טומאה מדרבנן ולי"א מקב"ט מה"ת, מ"מ בזכוכית לא גזרו בדף פשוט, אף על פי שהוא כלי גמור כמו שלחן כמפורש בר"ש כלים (פ"ל מ"א ד"ה טבלא) וכ"ש בכלי פלסטיק, ומלבד זה כשמחבר דף פשוט למקוה אפילו יחדו לכלי ולבסוף קבעו הר"ז בטל מתורת קבלת טומאה וכמש"כ הסד"ט (ס' קצח ס"ק סג ד"ה עוד כתב והיותר ובס"ק סו) ע"פ הגמ' ב"ב. ואפילו תימצי לומר דחיבור של בורג (שרויף) לא מספיק מ"מ דעת המהר"ם פאדווה דכשהמים צפים על גבו הוי מחובר גם בלי חיבור מסמרים א"כ כ"ש עם ברגים (ע"ע בסד"ט שם) ודפח"ח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל