לתרומות לחץ כאן

הנאה מסרטון שצולם בשבת

שאלה:

שלום האם מותר לצפות בסרטונים ביוטיוב של הדרכות בציור שצולמו בשבת על ידי יהודי

תשובה:

שלום וברכה

באופן כללי לאחר שעבר במוצאי שבת הזמן של בכדי שיעשו, כלומר שיכול היה לצלם לאחר השבת, אין בכך איסור, אף כי הנפש העדינה סולדת מכך.

מקורות:

כתב הפמ"ג (שכ"ה א"א סקכ"ב) "מומר שבישל בשבת בעינן בכדי שיעשו גם למאי דקיי"ל כמו הרמב"ם דבישראל אין צריך בכדי שיעשו, והטעם דדוקא בישראל לא בעינן בכדי שיעשו כמש"כ המ"א דלא שכיח ולא גזרו ביה רבנן אבל מומר דשכיח שיעשה מלאכה א"כ שייך ביה נמי הגזירה של נכרי שהביא דורון דאסור להנות ממלאכת יו"ט ובעינן נמי בכדי שיעשו.

אבל לטעם הרא"ש ושא"ר דדוקא בנכרי בעינן בכדי שיעשו שלא יאמר לגוי דקיל ליה אמירה לנכרי אבל בישראל דלא ישמע לו אין צריך בכדי שיעשו א"כ ה"ה במומר א"צ בכדי שיעשו דה"נ לא יבואו לומר לו לעשות כיון דמכשילו באיסור ואיכא לפנ"ע", עכ"ד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל