לתרומות לחץ כאן

שירת נשים במקהלה עם מיקרופון

שאלה:

שלום רב, , הייתי נוכח בערב של הרצאות בנושא מסוים. לאחר אחת מההרצאות הגיעה מקהלת נשים שהוזמנה והן שרו במקרופון.
האם יש חובה, הילכתית עלי עדין לצאת משם או האם אפשר להקל בזה.
תודה.
אגוד, מה רעה להגיד?

תשובה:

את המשפט האחרון לא הבנתי.

לעצם שאלתך ודאי יש חיוב גמור לצאת, שירת נשים אסורה, ומה שאמרו בענין זה תרי קלי לא משתמעי אינו עיקר להלכה, היו שצידדו בשעת הדחק גדול בסברא כזו לאחר השואה בתנועות נוער כדי לקרב אותם ליהדות אחרי כל המלחמה שהיתה, אבל ודאי התקבל הדבר לאסיור גמור בלי ספק.

הצטרף לדיון

תגובה 1

 1. מה שהזכיר בשו"ת שרידי אש "תרי קלי לא משתמעי" הוא על דרך המליצה, אבל אינו כפשוטו, כי באדם השומע שירת כמה נשים הנמצאות מולו, לא אמרינן "תרי קלי לא משתמעי" אלא מפורש בגמ' ש"זמרי נשי ועני גברי – כאש בנעורת" (סוטה מ"ח).

  ושייך לומר "תרי קלי" רק באדם העובר ברחוב ושומע קבוצת נשים שרות מאיזה בית, ואינו יכול לזהות מי שרה, ובזה היה מעשה עם החזו"א ששאלו אותו לגבי בנות סמינר שנשמעת שירתן ולא חש לכך, ובספר דעת נוטה (ח"א עמוד ריז) כתב בשם הגר"ח קניבסקי שיש מקילין, וכתב לנשים שטוב להיזהר. ע"כ (אבל בוודאי הגברים אין להם ממה להיזהר, אלא רק לא ישימו לבם לזה).

  ובהערת המהדיר שם כתב, "ושמעתי מרבינו שליט"א שכמדומה לו דהמקילין סוברים שאין איסור אלא במכיר את אותה האשה ששומע קולה אבל כששומע קול שיר אשה ואינו יודע מי היא, וכמו בנד"ד דהעומד בחוץ אין רואה אותה או כששרות קבוצה של נשים ביחד ואין מבחין בקול של אשה מסויימת אין איסור".

  וכן הגרי"ש אלישיב, הביא דבריו בספר אישי ישראל (פרק נ"ה הערה צ"ה), סבר להקל בשירת נשים שלא מכירן.

  וכן הגר"מ גרוס בספר אום אני חומה (חלק א', ס"ק תרפ"ט) כתב "יש לעיין אם שרות שתי נשים או יותר ומכיר חלקם אי אסירא, כיוון דאין ניכר שירתן של נשים שמכיר, ומסתבר דשרי לשיטות אלו".

  אבל כוונת השרידי אש היא באופן שגברים ונשים שרים יחד, וכן מצוי בסעודות שבת, ועל זה נקט לשון מליצה "תרי קלי לא משתמעי" שקול הנשים נבלע בקול הגברים, ובזה ראיתי עדויות על המנהג בבתי גדו"י שנהגו בנות הבית לשיר ונבלע קולן עם הגברים.

  אבל בנדון דידן שאדם יושב ורואה קבוצת זמרות שרות מולו, על זה נאמר בגמ' הנ"ל "זמרי נשי" ואין שום היתר מצד תרי קלי.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל