לתרומות לחץ כאן

האם מותר לנשים להשתכר?

שאלה:

האם יש בעיה שנשים השתכרו באירועים, מסיבות וכו'…
לא השתכרות מוגזמת רק בקטנה, ראש טוב
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

בגמרא מבואר שהיין הוא ניוול לאשה, דבר מגונה ומכוער מלבד מה שהוא מביא לידי עבירה.

דברי אלו כמובן אמורים במסיבת נים, במסיבה עם גברים זה כמובן הרבה יותר גרוע שם אשה צריכה להיות צנועה ולגמרי לא "בראש טוב" וזה כבר איסור גמור.

מקורות:

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סה עמוד א:

"אין פוסקין יינות לאשה; ואם תאמר: אלכה אחרי מאהבי נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי! דברים שהאשה משתוקקת עליהן, ומאי נינהו? תכשיטין. דרש רבי יהודה איש כפר נביריא, ואמרי לה איש כפר נפור חיל: מנין שאין פוסקין יינות לאשה? שנאמר: ותקם חנה אחרי אכלה בשילה ואחרי שתה, שתה – ולא שתת. אלא מעתה, אכלה – ולא אכל הכי נמי! אנן מדשני קרא בדבוריה קאמרינן, מכדי בגוה קא עסיק ואתי, מאי טעמא שני? ש"מ, שתה – ולא שתת. מיתיבי: רגילה – נותנין לה! רגילה שאני, דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל: רגילה – נותנין לה כוס אחד, שאינה רגילה – נותנין לה שני כוסות. מאי קאמר? אמר אביי, הכי קאמר: רגילה בפני בעלה שני כוסות, שלא בפני בעלה – נותנין לה כוס אחד, אינה רגילה בפני בעלה אלא כוס אחד, שלא בפני בעלה – אין נותנין לה כל עיקר. ואי בעית אימא: רגילה – נותנין לה לציקי קדירה, דא"ר אבהו א"ר יוחנן: מעשה בכלתו של נקדימון בן גוריון, שפסקו לה חכמים סאתים יין לציקי קדרה מערב שבת לע"ש, אמרה להן: כך תפסקו לבנותיכם. תנא: שומרת יבם היתה, ולא ענו אחריה אמן. תנא: כוס אחד יפה לאשה, שנים – ניוול הוא, שלשה – תובעת בפה, ארבעה – אפילו חמור תובעת בשוק ואינה מקפדת". 

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל