לתרומות לחץ כאן

הסכם יששכר וזבולון מכספי מעשרות

שאלה:

שלום לרב,
האם אני יכול לעשות הסכם יששכר וזבולון עם אברך מכספי מעשרות. ואם תשובתו של הרב תהייה כן האם הסגולה של המעשרות תחול או שאני צריך לבחור בין מעשרות לבין לימוד תורה שאני יקבל מההסכם עם האברך
תורה רבה מראש

תשובה:

שלום וברכה

בודאי ניתן לעשות הסכם יששכר וזבולון מכספי מעשרות, ואינני חושב שיש בזה פגם במעשרות או בהסכם, בסופו של דבר אין כאן רכישה של דבר ממוני קניני, וכל ענין ההסכם הוא הקבלה שלך לדאוג לצרכיו של אותו אברך. הסכם יששכר וזבולון מטבע הדברים אינו יכול להיות בנתינה מועטת כל חודש, אלא בהתחייבות להקל באופן ממשי ממשא הפרנסה הרובץ עליו, ולכן, עצם המחוייבות הזו יש בה את המשמעות של ההסכם, אף שהכסף בא ממעשרות.

בהצלחה רבה ורוב שפע.

מקורות:

ראה בשו"ת חלקת יעקב (יו"ד סי' קלז אות ה') שנשאל על כך, השיב: "לפע"ד נראה דמותר, דהא אף בשותפות דרך יששכר וזבולון אינו מקבל ממנו רק שכר טוב לעוה"ב, וזה מקבל אף בלי תנאי דיששכר וזבולון, דמי זוטר לן כל הנהו מאמרי חז"ל שהבאנו לעיל אות ב' דכל המהנה לת"ח כאלו הקריב תמידין כאלו הקריב בכורים כאלו מדבק בשכינה, זאת אומרת שיהיה לו תשלום גמול לעוה"ב". וכך סיים: אבל במעשר כספים ודאי שמותר.

הביא ראיה מדברי הטור ביו"ד סימן שלא, הובא בט"ז שם בסוף הסימן שאפילו מעשר עני שזה חיוב גמור בכל זאת טובת הנאה שייכת לו. וכן נראה משו"ת כתב סופר יו"ד סי' קיב.

גם בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד סי' לז שביאר בהרחבה נושא זה של הסכם יששכר זבולון. ורצה לבאר בדעת הרמב"ם שהיסוד הוא דין קדימה בצדקה. כתב כך באות י' שם: "ואם אותו ת"ח הוא עני ממש, יכול ליקח חלק ממעשר כספים שלו בעד עני זה שגורם לו ללמוד, ואם יש ת"ח גדול ממנו בחכמה הגדול קודם. אבל יותר נראה שעניין דגדול בחכמה קודם הוא רק בחלוקת צדקה דרך עראי, ולא באחד שרוצה לקבל עליו לספק צרכי עני אחד שרוצה ללמוד כדי שיוכל ללמוד ולהתגדל בתורה. שהצורך לזה הוא גדול יותר לתלמידים מלאלו שכבר הם גדולי תורה, שהחשש שיניחו לימודם בשביל פרנסתם נתקטן ואולי ליכא כלל".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל