לתרומות לחץ כאן

ברכה על התפילין לאחר שירותים / טלית שנפלה

שאלה:

שלום

א. ברכה נפרדת על תפילין של ראש, מנהג ספרד של חסידים נוהגים לברך בנפרד או כמו הספרדים שמברכים רק על תפילין של יד?
ב. תפילין של ראש המיקום הוא לפי מקום צמיחת השיער, איך מדייקים את המקום למי שיש שאין שיער בחלק הקדמי (עם הגיל וכדו')?
ג. המקום של הקשר האחורי מעכב אם הוא למטה מדי?
ד. האשכנזים (בהנחה שאין בזה הבדל בין חסידים לליטאים) איך נוהגים אם חולצים תפילין וטלית ללכת לשירותים? האם מברכים על משהו מהם לאחר מכן?
ה. אם טלית נופלת, האם מברכים או שלא? ומה נחשב לנפילת טלית, אם תופסים את זה ברגע האחרון כשכל מה שנשאר זה קצת על כתף אחת, האם זה נחשב שנפל או שלא?

תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

1. אכן בענין זה יש מנהגים חלוקים כמבואר בשו"ע וברמ"א בסימן כו סעי' ב וראה פסקי תשובות שם, וראה שו"ע סי' כה סעי' ט ומשנה ברורה וביאור הלכה שם, וכל אחד יעשה בזה כמנהג אבותיו או בני קהילתו.

2. המקום שבו הראש משפע כלפי המצח, לפני ירידתו למצח, הוא מקום התפילין – בגובה הראש אבל במקום המשופע כלפי הפנים.

3. אם הוא מתחת מקום צמיחת השיער זה בהחלט מעכב.

4. אדם שנכנס לשירותים חייב אחר כך לחזור ולברך על התפילין, וזאת, משום שאסור להכנס לשם עם התפילין וממילא הכניסה לשם נחשבת הפסק. אולם אדם שמסיר את הטלית אינו חייב לברך שוב [אף שיש בכך מחלוקת בין הפוסקים כמובא בשו"ע סי' ח סעי' יג – יד], כיון שמעיקר הדין מותר להכנס עם ציצית לשירותים [אף שמקפידים לא להכנס לשם עם טלית שהיא מיוחדת לתפילה]. ראה משנה ברורה סי' כה ס"ק מז.

מנהג בני ספרד מאוד להחמיר בנושא של ספק ברכות, ולכן בכף החיים סי' כה ס"ק עח ובן איש חי וירא אות יג חששו לדברי המגן אברהם שסבר שגם לגבי תפילין, וגם אם עשה צרכיו ממש אינו מברך, בני אשכנז בענין זה נהגו כדעת המשנה ברורה. אולם מי שרק יצא להטיל מי רגלים אכן פסק השבט הלוי חלק ט סי' ג שגם לבני אשכנז אינו מברך.

5. בבית יוסף בסי' ח הביא כידוע מחלוקת ראשונים בענין זה, כאשר הטלית נפלה שלא במתכוין האם זה נחשב הפסק וצריך לברך, ולהלכה השו"ע מחייב ברכה, אמנם בכף החיים שם ס"ק נח כתב שלמעשה נהגו שלא לברך, וכן כתב ביביע אומר ח"ג יו"ד סי' יז, שאומרים ספק ברכות להקל גם כנגד הכרעת השו"ע. לכן לספרדים בעיקר יש להחמיר בזה שלא לתת לטלית ליפול, כיון שאמנם לדינא לא יברכו אבל דעת השו"ע כן לברך. אם זה עדיין מונח על הכתף ודאי אין מברכים.

שבת שלום ומבורך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל