לתרומות לחץ כאן

שאלות שונות בהל' שבת ועוד

שאלה:

שלום לרבנים המשיבים.
1.מקומות שצריך להתנות או לומר בלי נדר הרהור מועיל? ומה אם הם באמצע התפילה?
2.איזה דברים לא מזכירים בתפילת תשלומין?
3.מותר לגנוז דבר שלא צריך גניזה או שחובה לברר היטב אם צריך או לא?
4.שכח מעין המאורע במעין שלוש ונזכר לאחר שם ה' הראשון / השני האם יחזור?
5.אכל דבר עם הפת יכול לאוכלו לבדו בלי ברכה גם אם לא יאכל אותו שוב עם פת?
6.האם יוצא ידי חובה גם רק באחת מברכות התורה?
7.אילו מילים אומרים במקום כל אחד משמות ה'? והאם כשאמר אותם במקום שם ה' יצא ידי חובה?
8.עשה דברים שקשים ל… מה תקנתו?
9. האם שעון מעורר עם רטט / רטט ורעש מותר בשבת?
10.מה עדיף – להתפלל מהר כמעט בלי כוונה או לפספס את הזמן?
11.אשמח למקורות מתי יש איסור רמיזה ומתי יש איסור להשמיע קולות ללא דיבור בברכות בק"ש ובתפילה?
12.אשמח למקורות מתי אומרים סד"ל? ומתי ספק ספיקא לקולא בדאורייתא פוסקים לקולא?
13.מוקצה תלוי / ממוגנט לדלת יש בסיס לדבר האסור או לא? ובאופן כללי בסיס שחשוב ממה שעליו / תלוי עליו נחשב בסיס? לדוג' דלת מקרר שיש בה בעיקר מוקצים.
14.עד לאיפה צריך שישער שיגיע בערבית של שבת ומוצ"ש כדי שיוכל להתחיל עמידה אחרי שהציבור התחיל?
15.האם מותר לקחת בשבת עם כף אוכל שנמצא בתוך נוזל כשלא רוצה את הנוזל, והכף גורמת לנוזל שיישפך? והאם מותר להצמיד הכף לדופן הסיר כדי שיישפך כל הנוזל?
תודה רבה

תשובה:

1. תכתוב דוגמא אוכל להשיב.

2. תפילת תשלומין זה רק שמונה עשרה, ולפניו אומרים אשרי.

3. אם אינו דבר מגונה אין איסור.

4. בענין זה נחלקו הדעות, דעת האליה רבה רח כ שימשיך ולא יחזור, ובבן איש חי פ' מסעי כתב שיש לחזור ולהזכיר.

5. כל דבר הנאכל לשובע בסעודת פת לא מברכים עליו גם אם נאכל לבד, כמו תפוח אדמה אורז בשר.

6. מדאורייתא יוצא ידי חובה אבל מדרבנן חייב לברך כפי הנוסח ולכן מספק חוזר רק ברכת אשר בחר בנו.

7. כשודאי חייב לברך אין לומר כך, כשהוא מסופק אם בירך יש עצה לומר בריך רחמנא מרא דהאי פתא, כלומר ברוך הרחמן אדונו של הלחם הזה.

8. יבקש ממי שהחכמה שלו… אפשר גם לעשות דברים המועילים לזכרון, כמו אכילת שמן זית, ומה שהכי מועיל לזכרון, לחזור על הלימוד…

9. מותר, כמובן כאשר הוא מכוון מלפני שבת וכמובן אסור לכבותו בשבת. רטט לא יעזור כי אין לגעת בו.

10. להתפלל מהר ולכוון ככל שניתן, ובריכוז גדול ניתן. ומצער מאוד להגיע למצב כזה, יש לעשות הכל כדי שזה לא יקרה.

11. למד בעיון את הספר פסקי תשובות בסימן קד. ככלל, זה נושא של אפשרות, אם ניתן למנוע את ההפרעה בלי השמעת קול, אין להשמיע קול, ואם לא ניתן למונעה, מותר להשמיע קול.

12. כל גדולי האחרונים כתבו בזה תילי תילים של כללים, רק כללי ס"ס של הפרי חדש ושל הש"ך ועוד, יש ללמוד סימן קי בעיון עם כל הנושאי כלים וכך מגיעים לכל הכללים.

13. בענין זה, טילטול המוקצה עצמו אין בו חשש, כיון שזהו טילטול מן הצד, כלומר, את אינך נוגע במוקצה אלא מטלטל את הדלת שהוא עליה, אין איסור. אולם יש שדנו באופן שרוב הדברים המונחים על הדלת הן מוקצה או שהחשובים שבהם הם כאלו, האם דלת המקרר נחשבת בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלה בשבת אף אם יוסרו ממנה במהלך השבת, ולהלכה נראה שאף לענין נדון זה יש להקל. לכן המחמיר להוריד את המוקצה מהדלת או לפחות להניח שם משהו יקר יותר מהמוקצה, תבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין אין בכך צורך.

ראה שמירת שבת כהלכתה פרק כ סעי’ עד, וטעמו, שהואיל והדלת אינה כלי בפני עצמו אלא תכליתה לשמש את המקרר, אין היא נעשית בסיס לדברים המונחים עליה, וראה ארחות שבת פרק יט הערה תלה שהגר”ש אויערבך הסתפק בזה, כיון שבשונה מדלת הבית שעליה נר, כאן הדלת היא חלק מהכלי עצמו ואינה טפילה לו בלבד.

14. יכול להתחיל מיד, קדושה דסדרה יגיד לבדו אחר כך, זה לא דומה לחזרת הש"ץ.

15. מותר לקחת כדרכו בלי לסנן ובלי להצמיד לדפנות הסיר. ראה השיטות בזה בס' ארחות שבת פרק ג סעיף עו.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. שלום לרבנים ותודה רבה.
  1.כגון שעושה מנהג טוב באמצע התפילה.
  2.הכוונה מה לא אומרים בעמידה של ערבית. האם כל דבר ששייך רק ביום החדש לא אומרים?
  5.הכוונה לדברים שלא נאכלים לשובע וצריך / ספק אם צריך לברך עליהם בסתם, האם מועיל לאכול קצת יחד עם פת ולהמשיך בלי. אם כן, האם חייבים כזית או מספיק פחות? וכן לגבי כשאוכל חלק עם הפת וחלק רוצה בלי.
  7.הכוונה כשמסופק אם אמר קטע מסויים כשיש בו שם ה' האם יוצר ככה לכתחילה / בדיעבד. וכן בשאלה האם מותר לומר שם אדנות עם מ' במקום ד' ושם שד-י עם ק'.
  9.הכוונה לרטט כשמונח בתוך הכרית. האם גם אז יש בעיה?
  14.אז גם בערבית של שבת וגם בשל מוצ"ש צריך שיוכל להגיע עד קדיש שלם?
  תודה רבה!

 2. 1. אם אין כוונה לעשות בקביעות זה לא נדר.
  2. אומרים בדיוק כפי שמונה עשרה של התפילה העיקרית. למשל אם שכח מנחה בערב ראש חודש מתפלל בערבית ליל ראש חודש פעמיים ובשתיהן אומר יעלה ויבוא.
  5. האכילה תחילה וסוף עם פת מועילה רק לפרי הנאכל עכשיו לשובע, אבל לאכול גלידה בתחילה עם מעט פת לא יעזור אלא אם כן כל נגיסה תהיה עם פת… ראה משנה ברורה קעז.
  7. אין לזה הרבה משמעות אבל מותר.
  9. זה תלוי במחלוקת הראשונים לגבי טלטול מוקצה בגופו, עדיף לשים ליד עם צילצול, מה גם שהקרינה לאורך לילה שלם ממש לא טובה.
  14. לא נהגו להחמיר בכך לגבי קדיש ששומעים הרבה במהלך היום, מעבר ל12 הנדרשים על פי קבלה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל