לתרומות לחץ כאן

הזמין מוהל אלר ולא נתן לזה המוחזק למול את בניו

שאלה:

אם אדם לקח מוהל לג' מבניו וברביעי החליף מוהל
האם צריך הטפת דם ברית ע"י המוהל הקודם
1מצד כל מאי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני
2מצד מצווה הבאה בעבירה

תשובה:

אף שלכתחילה יש חזקה למוהל הראשון, אין זו חזקה גמורה וזכות ממון גמורה שניתן לומר על כך שזהו גזל ומצוה הבאה בעבירה, והמילה חלה ואין צורך בהטפת דם ברית.

מקורות:

עצם הדין שהזכרת, שמי שנתן למוהל למול את שלושת בניו מחוייב לתת לו למול גם את הרביעי, מקורו בשו"ת מהרי"ק סי' עו, וכ"כ בשו"ת מים עמוקים להראנ"ח סי' ע, והו"ד בהגהות רעק"א סי' רסד סעי' א, וכן כתב הים של שלמה ב"ק פ"ח סי' ס, וכן. בשו"ת חכם צבי סי' ע, וכן הביא בנו היעב"ץ בס' מגדל עוז נחל ג אות כ.

אולם בס' זוכר הברית פרק ב סעי' לב כתב שהדבר תלוי במנהג המקומות, ולכן מי שאינו מקפיד בזה ובמקומות שלא נהגו בכך בהכרח, אין למחות בידו. וגם לדעת המחמירים בזה, אם הזצדמן לו מוהל טוב יותר או ירא שמים יותר מותר להחליף כמבואר בט"ז שם ס"ק ה ובחכם צבי שם, כיון שאינה חזקה גמורה ואין כאן ממש זכות מוחלטת של המוהל. אמנם בפרי יצחק ח"ב סי' לא החמיר בזה אבל רבים הורו בזה להקל, וכן דעת הגרי"ש אלישיב. וראה עוד אמרי יעקב יו"ד סי' קכה. בס' ברית אבות סי' א אות כג כתב שאם המוהל השני נותן לאבי הבן ממון כדי שיתן לו למול את בנו, אף בזה יש שהתירו [ויש שאסרו] כיון שאין זו חזקה גמורה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל