לתרומות לחץ כאן

גוי בהדלקת נרות שבת

שאלה:

שלום רבי,

האם בן נח יכול להדליק נרות שבת? האם הם יכולים לעשות את ברכת הדלקת נרות השבת?

תשובה:

שלום וברכה

הוא יכול להדליק אבל אינני רואה בזה טעם, לא רק שאינו מצווה בשמירת השבת הוא גם אסור לשומרה, אז נכון שמותר לו לכבדה והבעיה היא רק במניעתו ממלאכה, אבל עדיין העיקרון הוא שהשבת ניתנה לישראל בלבד ולא לאומות העולם.

מקורות:

רמב"ם הלכות מלכים פרק י הלכה ט – י

הלכה ט

עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה, לא יעסוק אלא בשבע מצות שלהן בלבד, וכן עכו"ם ששבת אפילו ביום מימות החול, אם עשאהו לעצמו כמו שבת חייב מיתה, ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן, אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע, ואם עסק בתורה, או שבת, או חדש דבר, מכין אותו ועונשין אותו, ומודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה אבל אינו נהרג. 

הלכה י

בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה, ואם הביא עולה מקבלין ממנו, נתן צדקה מקבלין ממנו, ויראה לי שנותנין אותה לעניי ישראל, הואיל והוא ניזון מישראל ומצוה עליהם להחיותו, אבל העכו"ם שנתן צדקה מקבלין ממנו ונותנין אותה לעניי עכו"ם. 

על כך שיש משמעות לברכה של גוי והיא אינה ברכה לבטלה למרות שהוא אינו מחוייב בה, ראה שו"ע סי' רטו:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רטו סעיף ב

השומע אחד מישראל מברך אחת מכל הברכות, אף על פי שלא שמע כולה מתחלתה ועד סופה, אף ע"פ שאינו חייב באותה ברכה, חייב לענות אחריו אמן; אבל אם היה המברך אפיקורוס או כותי או תינוק, או היה גדול ושינה ממטבע הברכות, אין עונין אחריו אמן. הגה: ועונין אמן אחר עכו"ם, אם שמע כל הברכה מפיו (הר"י פרק אלו דברים). 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל