לתרומות לחץ כאן

שכח את הציציות בכיס המיועד להן

שאלה:

לכבוד הרב,
בציצית קטן ששמים בכביסה את הציוציות בכיס המיועד (כאשר יש) אם לא מוציאים את אחת הציציות (לא שמנו לב) האם יש בזה מצוות ביטול ציצית?
תודה

תשובה:

אין בזה ביטול מצוה היא עדיין תלויה בכנף, אלא שמשום מצות וראיתם אותם נהו בני אשכנז להוציא את הציציות בחוץ, ובאופן זה הן אינן ניכרות.

מקורות:

כתב המשנה ברורה סימן ח ס”ק כו:

 ואותן האנשים המשימין הציצית בהמכנסים שלהם לא די שמעלימין עיניהם ממאי דכתיב וראיתם אותו וזכרתם וגו’, עוד מבזין הן את מצות הש”י ועתידין הן ליתן את הדין ע”ז, ומה שאומרין שהולכים בין הנכרים לזה היה די שישימו הציצית בתוך הכנף ואלו היה להם איזה דורון ממלך ב”ו שחקוק עליו שם המלך כמה היו מתקשטין בו לפני האנשים תמיד, וק”ו בציצית שמרמז על שם ממ”ה הקדוש ברוך הוא וכדלקמן בסימן כ”ד ס”ה, כמה מתכבד האדם הנושא שמו עליו ואמרו חז”ל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני השכינה. ומשמע מן הכתובים דהיהודים שישארו לעת קץ יהיו מצויינים במצוה זו, כמה דכתיב ובאו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי וגו’, ואמרו חז”ל ע”ז כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים וכו’.

הנה למדנו מדבריו שהפליג הרבה בגודל הענין להוציא את הציציות חוץ לבגד.

אמנם ראה בילקוט יוסף סי’ ח סעי’ מב שהביא שכל גדולי חכמי ספרד נהגו להכניס ציציותיהם תחת הבגד, ושסברו שכך נכון על פי קבלה, וכתב שחלילה לערער על המנהג, ולכן הראוי הוא שבני אשכנז יוציאו ציציותיהם לחוץ ובני ספרד יכניסום לפנים. כך שכל אחד רשאי לנהוג בזה כמנהג אבותיו ובלבד שיכוין ליבו לשמים, ומי שרוצה להוציא בחוץ ודאי נוהג כהלכה בלי פקפוק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *