לתרומות לחץ כאן

קבלת שבת בלב / לפני פלג המנחה

שאלה:

האם מישהו שחשב בלב שהוא מקבל שבת לפני פלג המנחה זה נקרא שהוא קיבל שבת

תשובה:

לפני פלג המנחה אין קבלת שבת, ולא חלה קבלת שבת בין בפה בין בלב. ראה משנה ברורה סי' רסא ס"ק כה.

מקורות:

באופן כללילגבי קבלת שבת בלב אם היא חלה, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, וזה נוגע למחלוקת הכללית לגבי נדרי מצוה אם חלים בלב בלי דיבור.

ראה סי' תרח סעיף ג' שכתב שם הרמ"א לגבי הפסקה מאכילה כקבלת התענית  "דאם קיבל בלב לא הוה קבלה" וכן נקט בסימן תקנג, סעיף א' "וקבלה בלב אינה קבלה, אלא צריך להוציאו בשפתיו"

ובמשנה ברורה שם הביא את דעת הב"ח והגר"א שקבלה בלב הוה קבלה וממילא נאסר על ידה כדיני תשעה באב.

ובמשנה ברורה בסי' רסא ס"ק כא, כתב שנכון לקבל תוספת שבת בדיבור או באמירת ברכו, ומ"מ הביא לדבריו בשיטת הב"ח והגר"א שקבלה בלב הווה קבלה.

וראה בארחות שבת פרק כז סעי' ו ובהערה שם שהאריכו הרבה במחלוקת זו, והביאו שכן מבואר בלשון הרמב"ם [תעניות ג, ג] שאכל ופסק וגמר שלא לאכול אינו חוזר ואוכל. ואת דעת הגר"א שהביא ג"כ מהשולחן ערוך [תקס"ב, ו] גבי תענית "ואם לא הוציא בפיו אם הרהר בלבו שהוא מקבל תענית למחר הוי קבלה" וכפי שהקדש חל בלב.

ומשום כך נקטו להחמיר לדינא כדעת האוסרים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל